29 kesäkuuta 2023

Kiwa Inspecta on sopinut kira-liiketoiminnan kaupasta

imager5jtg.png


Inspecta Oy on 29.6.2023 sopinut liiketoimintakaupasta Caverion Suomi Oy:n kanssa. Kaupan myötä Kiwa Inspectan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut siirtyvät Caverionille. Liiketoimintakauppa ei vaikuta Kiwa Inspectan laitteistotarkastusten, silta- ja infratarkastusten tai nostolaitetarkastusten palveluihin, jotka pysyvät yhä Kiwan liiketoiminnan keskiössä. Myös kiinteistötoimialan ja rakentamisen sertifiointipalvelut pysyvät Kiwan vahvassa osaamisalueessa.

Kiwa Inspecta luopuu kiinteistöjen ja rakenteiden asiantuntijapalveluista sekä kiinteistökonsultoinnin liiketoiminnasta. Liiketoiminta siirtyy Caverionille, joka on yksi Pohjois-Euroopan johtavista älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntijayrityksistä. Kaupan myötä Kiwa Inspectan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalveluiden henkilöstö siirtyy Caverionin palvelukseen.

Kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimusten ja konsultoinnin liiketoiminnasta luopuminen perustuu Kiwa-konsernin strategiaan ja kasvutavoitteisiin TIC (testing, inspection and certification) -liiketoiminnan keskiössä. Liiketoimintakaupan myötä mahdollistamme keskittymisen liiketoimintamme kehittämiseen ja kasvattamiseen strategiamme mukaisilla ydinliiketoiminta-alueillamme, kertoo Kiwa Suomen maajohtaja Jussi Ojanen kaupan taustoista.   

Liiketoimintakaupan myötä Caverion vahvistaa maanlaajuista palveluverkostoaan ja laajaa palveluvalikoimaa toimialallansa. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntää, jota odotetaan syksyn aikana.

Siltatarkastukset sekä infrapalvelut pysyvät edelleen Kiwan palveluvalikoimassa eli Kiwa toimii jatkossakin siltojen ja muiden infrarakenteiden puolueettomana ja riippumattomana tarkastajana. Kiinteistötoimialla Kiwa keskittyy laitteistojen tarkastustoimintaan. Rakentamisen toimialalla nostolaite- ja työturvallisuus sekä johtamisjärjestelmien ja rakennustuotteiden sertifiointi ovat jatkossakin vahvaa osaamisaluettamme.

Lisätietoja

Jussi Ojanen
Maajohtaja, Kiwa Inspecta
Inspecta Oy
jussi.ojanen@kiwa.com

Mikko S. Törmänen
Liiketoimintajohtaja, Kiwa Inspecta
Inspecta Oy
mikko.s.tormanen@kiwa.com

Laura Karotie
Liiketoimintajohtaja,
Kiinteistöjohtamisen palvelut, Caverion Suomi Oy,
laura.karotie@caverion.com, puh. +358 50 326 9314

Caverion on älykkään ja kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme kiinteistöjen, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: perus- ja älyteknologioiden asennuksesta sekä huollosta ja kunnossapidosta palvelujen johtamiseen sekä asiantuntija- ja suunnittelupalveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Palvelemme asiakkaitamme 10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, lähes 14 500 caverimme voimin. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli yli 2,3 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.


Kiwa on riippumaton, puolueeton ja yksi maailman johtavista testaus-, tarkastus- ja sertifiointitoimijoista. Olemme turvallisuuden, vastuullisuuden sekä teknisen ja toiminnallisen vaatimustenmukaisuuden varmistaja. Tarjoamme tarkastus-, testaus-, auditointipalveluita, joita tukevat koulutuksen ja teknisen konsultoinnin palvelumme sekä digitaaliset ratkaisumme. Palveluillamme luomme luottamusta asiakkaidemme tuotteisiin, palveluihin, prosesseihin, johtamisjärjestelmiin ja työntekijöihin. Tuemme asiakkaitamme yli 10 000 sitoutuneen asiantuntijan voimin yli 35 maassa; Euroopassa, Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Oseaniassa. Kiwan pääkonttori sijaitsee Hollannissa ja Suomessa meitä on yli 700 asiantuntijaa eri puolella maata. Olemme osa maailmanlaajuista SHV-yritysperhettä. www.kiwa.com/fi