• Soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille
  • Viesti vastuullisesta organisaatiosta


Energiatehokkuus on ollut kuuma peruna viime vuosien aikana; tehokkaalla energiankäytöllä voidaan vähentää sekä kustannuksia että haitallisia kasvihuonekaasupäästöjä. Siksi ISO 50001 -standardin mukainen energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) tarjoaa yritykselle selviä kilpailuetuja. Lisäetuja voidaan saavuttaa hakemalla energiatehokkuusjärjestelmälle sertifiointi. 

ISO 50001 -standardin mukaisesti sertifioitu energianhallintajärjestelmä, ETJ, auttaa organisaatiota luomaan jäsennellyn lähestymistavan energiankäytön ja energiatehokkuuden kysymyksiin. Energiankäytön prosessien jatkuvalla parantamisella voidaan saavuttaa yhä parempia tuloksia. Energiatehokkuus ja energiatehokkuusjärjestelmä tukevat esimerkiksi energiapolitiikan kehittämisessä, tavoitteiden, prosessien ja jatkotoimenpiteiden määrittelyssä, poliittisten sitoumuksien saavuttamisessa sekä suorituskyvyn vahvistamisessa.

ETJ:n eli energiatehokkuusjärjestelmän voi liittää olemassa olevaan johtamisjärjestelmään tai sitä voi käyttää itsenäisenä järjestelmänään. ISO 50001 -standardi on yhteensopiva ISO 14001 -standardin kanssa, joten ETJ voidaan integroida yrityksen ISO 14001 -standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään - muuhun yrityksen käytössä olevaan johtamisjärjestelmään. 

Kiwa Inspectan asiantuntijoilla on laaja kokemus myös muissa energiatehokkuuden, energiatehokkuusjärjestelmän ja energiahallinnan kysymyksissä.

Energiatehokkuuden ja energiatehokkuusjärjestelmän edut

• Energiatehokkuusjärjestelmä tehostaa energiankäyttöä: vähentää kustannuksia ja haitallisia päästöjä

• Nostaa energiatehokkuuden keskeiseksi liiketoimintakysymykseksi

• Energiatehokkuus viestittää vastuullisesta asenteesta ympäristöasioihin

• Energiatehokkuusjärjestelmä on helppo integroida muihin johtamisjärjestelmiin.