Sertifiointi, arviointi ja todentaminen

Jokaisen hyvän yrityksen lailla myös sinä haluat varmistaa kilpailukykysi ja vastata asiakkaittesi laatuvaatimuksiin. Lisäksi tuotteidesi, palveluidesi, henkilöstösi ja prosessiesi on noudatettava kaikkia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat turvallisuutta, tehokkuutta, valvontaa ja kestävyyttä. Näiden arvojen pitäisi löytyä jokaisesta yrityksestä aivan luonnostaan. Kuinka sinä vakuutat sidosryhmäsi ja viestit nämä arvot asiakkaillesi uskottavasti? Kiwan sertifiointipalvelut auttavat sinua juuri tässä.

Suodattimet
Palvelu
Toimialat
Palvelut (88 tulosta)
Betonimurskeen EEJ (ei enää jätettä) sertifiointi

Käytetty betoni tai betonin valmistuksen ylijäämäbetoni lakkaa olemasta jätettä, kun betonijäte vastaanotetaan ja valmistetaan betonimurskeeksi asetuksen vaatimuksen mukaisesti. Tutustu betonimurseen sertifiointiin.

Lue lisää
Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät - Pesumerkinnät

Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät on rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttö on luvanvaraista toimintaa. Suomessa TSL- merkintäluvat myöntää Inspecta Sertifiointi Oy.

Lue lisää
Toimituskyvyn arviointi / Toimittaja-arviointi (Green Card®)

Toimittajan arvioinnilla eli Green Card® –arvioinnilla palvelutoimittaja osoittaa kyvykkyytensä asioissa, joita suuret tilaajat yhdessä määrittävät. Lue lisää.

Lue lisää
Kiwa Rima® - Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Kiwa Rima® - Yritysturvallisuuden johtamisen arviointiantaa lintuperspektiivin yrityksen turvallisuuden nykytilaan ja auttaa asettamaan tavoitteita turvallisuuden ja toimintakyvyn parantamiseksi. Lue lisää!

Lue lisää
Sammutus- ja savunhallintalaitteistohenkilöt

Sammutuslaitteistohenkilöiden rekisteröinti

Lue lisää
HSEQ-arviointi / Toimittaja-arviointi

Toimittaja-arviointi (HSEQ-arviointi) varmistaa yhteisiin pelisääntöihin sitoutuminen kaikille osapuolille. Lue lisää HSEQ:sta täältä!

Lue lisää
UKCA-merkintä rakennustuotteille

UKCA-merkintä rakennustuotteille on Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) menettely, jolla varmennetaan ja sertifioidaan tuotetta koskevat ominaisuudet yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla.

Lue lisää
Oikaisuvaatimus ja valitusmenettely todentamistoiminnassa

Oikaisuvaatimus ja valitusmenettely päästökauppa- ja tuotantotukilain mukaisissa todentamisissa. Todentamislausuntoon tyytymätön organisaatio voi hakea oikaisua päätökseen Kiwa Inspecta Sertifioinnilta 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Lue lisää!

Lue lisää
Building area workers
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi (ISO 45001)

ISO 45001-standardi on kansainvälinen työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, joka antaa järjestelmällisen kansainvälisesti todennetun turvallisuusjohtamisen viitekehyksen. Standardin mallin avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Lue lisää
Yritysturvallisuus - Luotain-arviointi

Mikä on organisaation kyvykkyys turvallisuuden hallinnassa ja kuinka saavutetaan turvallisuuden tavoitteet? Yritysturvallisuuden Kiwa Rima® Luotain-arviointi antaa karkean nykytila-arvion turvallisuuden johtamisen ja hallinnan nykytilasta ja tarjoaa lähtökohdan turvallisuuden kyvykkyyden jatkuvaan parantamiseen.

Lue lisää
Welding Manufacturing
Hitsauksen laadunvarmistus (ISO 3834)

Hitsausprosessissa täydellistä hitsin laadun varmistusta ei voida tehdä hitsiä rikkomatta. ISO 3834 -hitsausstandardin tuella valmistajat voivat täyttää vaatimukset, jotka takaavat hitsin onnistumisen.

Lue lisää
Keskeneräinen rakennus ja torninosturi.
FI-merkki ja FI-merkintä tuotteelle

Mistä erottaa laadukkaan tuotteen? Onko tuotteiden laadulla merkitystä? Puolueeton FI-merkki varmistaa tuotteen laadun ja turvallisuuden. Tutustu FI-merkintään!

Lue lisää
Kaukolämpöputkien EHP-sertifiointi (Euroheat & Power)

EHP-sertifioinnilla osoitetaan kaukolämpöverkon rakentamisessa käytettävien putkien , putkiosien ja venttiilien täyttävän niitä koskevien eurooppalaisten standardien vaatimukset.

Lue lisää
Biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyyskriteeritodennukset

Suomessa biopolttoaineiden, bionesteiden ja biomassapolttoaineiden kestävyys pitää osoittaa biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun kestävyyslain (393/2013) mukaisesti.

Lue lisää
Jatkuvuuden hallinnan asiantuntija-arvio - Luotain-arviointi

Kuinka tunnistetaan toiminnan kannalta keskeiset toimitilat, laitteet, tietojärjestelmät, henkilöt jne., miten näiden elementtien toimivuus poikkeuksellisissakin tilanteissa varmistetaan, kuinka häiriötilanteista toivutaan. Jatkuvuudenhallinan Luotain-arviointi antaa nykytila-arvion riskeistä ja mahdollisuuksista.

Lue lisää
FSC
Puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointi PEFC

Kiinnostus raaka-aineena käytettävän puun alkuperää ja vastuullisuutta kohtaan kasvaa jatkuvasti. Puun alkuperäketjun sertifiointi PEFC- sertifikaateilla on helppo tapa osoittaa vastuullisuutta ja lainmukaisuutta.

Lue lisää
Pressure equipment control
Painelaitedirektiivin laatusertifiointi (PED)

Painelaitedirektiivin mukainen laatusertifiointi Kiwan kanssa: todista painelaitteidesi turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus, valmistaudu ISO 9001 -standardiin ja ole kilpailukykyinen Euroopan markkinoilla.

Lue lisää
large tap
Tyyppihyväksyntä: hanat ja vesilaitteistot

Lain mukaan valmistajan on osoitettava, että rakennustuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Tyyppihyväksyntä on yksinkertaisin tapa osoittaa vaatimusten täyttyminen.

Lue lisää
AQAP-2110

AQAP-2110 on Naton julkaisu, joka määrittelee puolustusteollisuuden hankintojen ja materiaalien suunnittelun, kehityksen ja tuotannon laadunvarmistusvaatimukset.

Lue lisää
Kunnonvalvontahenkilöstö

Kunnonvalvontahenkilöstön rekisteröinti kattaa värähtelymittaajien sekä teollisuuden voiteluhuoltohenkilöiden rekisteröinnit. Rekisteröintivaatimukset perustuvat kunnonvalvonta-standardiin ISO 18436.

Lue lisää
Gluteenittoman tuotteen merkki ja sertifiointi (AOECS)

Gluteeniton tuote voidaan merkitä gluteenittoman tuotteen merkillä, jos tietyt kriteerit täyttyy. Kiwa Inspectalla on valtuutus tehdä gluteenittomien tuotteiden merkkiauditointeja ja myöntää tästä sertifikaatti. Lue lisää!

Lue lisää
Kattilalaitosten käytönvalvojat

Inspecta Sertifiointi Oy myöntää kattilalaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjoja, joiden vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891/1999. Kattilalaitosten käytönvalvojilta vaadittava pätevyys on määritelty painelaitelaissa 1144/2016.

Lue lisää
Elintarviketurvallisuus ja hallintajärjestelmien sertifiointi (ISO 22000 ja FSSC 22000)

Elintarviketurvallisuudella, ISO 22000- ja FSCC 22000 -sertifioinneilla on keskeinen rooli elintarvikealan liiketoiminnan riskienhallinnassa. Elintarviketurvallisuus ja sen hallintajärjestelmän sertifiointi viestii asiakkaille ja kuluttajille vastuullisuudesta.

Lue lisää
FSC
Metsäsertifiointi (PEFC)

PEFC-metsäsertifiointi kertoo, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön, metsänhoitosuositusten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Metsäsertifiointi antaa valmiudet puun alkuperäketjun hallinnan sertifiointiin. Lue lisää.

Lue lisää