Mille tuotteille FI-merkki?

 • Valmisbetoni, betonielementit ja jännitetyt betonielementit
 • Kunnallistekniset betonituotteet
 • Muurattavissa rakenteissa käytettävät tuotteet
 • Lämpöpuu
 • Kyllästetty puu
 • Puu- ja hirsitalot
 • Ikkunat
 • Teräsrakenteet
 • Teräsrakenteiden asennustoiminta
 • Kuormia siirtävät metalliosat
 • Rakennustelineet
 • Betoniteräkset ja -raudoitteet
 • Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
 • Kuormalavat
 • Autojen korroosionestoaineet ja -käsittelyt
 • Eristyslasit
 • Grillihiilet

Mitä FI-merkintä tarkoittaa?

Mistä erottaa laadukkaan tuotteen? Onko tuotteiden laadulla merkitystä? Puolueeton FI-merkki on hyvä keino varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden sekä osoittaa niiden vaatimustenmukaisuuden.

FI-merkki on tunnettu ja arvostettu, tuotteen tai materiaalin turvallisuutta ja laatua osoittava sertifiointimerkki. Tuotteesta, pakkauksesta tai kuormakirjasta löytyvä FI-merkki todistaa, että tuote täyttää standardin tai viranomaismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset. Tyypillisesti FI-merkkiä käytetään rakennustuotteissa kuten betoni-, teräs- ja puutuotteissa, mutta Kiwa Inspecta voi myöntää FI-merkin myös monille muille tuotteille, kuten kuormalavoille, grillihiilille tai autojen ruosteenestokäsittelyille.

FI-merkin sertifiointiprosessissa tuotteiden vaatimustenmukaisuus, laatu ja laadunvalvonta tarkastetaan tarkastuskäynnillä. Sertifiointiin kuuluu tuotantolaitoksen alkutarkastus, tuotteen alkutestaus ja tuotteen varmentaminen. Sertifikaatin voimassaolon edellytyksenä on tuotteiden jatkuva laadunvalvonta ja tuotantolaitoksessa tehtävät tarkastuskäynnit.

Osalle tuotteista FI-merkintä perustuu viranomaismääräyksiin, mutta monille tuotteille sertifiointi on vapaaehtoista. Tällöin tuotteen valmistaja haluaa omaehtoisesti varmistua tuotteidensa laadusta, mikä hyödyttää kaupan kaikkia osapuolia.FI-merkinnällä tuotteelle valmistaja voi osoittaa rakenteen tai materiaalin viranomaisvaatimusten täyttymisen.

Rakennustuotteiden suomalaiset viranomaisvaatimukset voidaan osoittaa täytetyiksi eräissä tapauksissa myös tuotehyväksyntälain (Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä 954/2012) mukaisesti Kiwa Inspectan myöntämällä varmennustodistuksella tai tyyppihyväksynnällä.


Standardit ja säännökset:

 • Kansalliset rakentamismääräykset
 • Kiwa Inspecta tuoteryhmäohjeet (TR) FI-merkin myöntämiseksi


FI-merkin edut tuotteille

 • FI-merkki auttaa erottamaan laadukkaat tuotteet ja luotettavat toimittajat
 • FI-merkki auttaa vähentämään reklamaatioita ja niiden hoitamiseen liittyviä kustannuksia
 • Hankkimalla FI-merkinnän tuote täyttää pakolliset viranomaisvaatimukset