Ilmastoinnilla hallitaan rakennusten ilman laatua ja lämpöoloja. Hyvin toimiva ilmastointi vähentää terveysriskejä, lisää työhyvinvointia ja parantaa tuottavuutta. Harvassa kiinteistössä ilmastointijärjestelmä toimii suunnitellulla tavalla ilman mitään toimenpiteitä koko elinkaarensa ajan. 

Ilmastointijärjestelmän tarkastuksella voidaan varmistaa järjestelmän asianmukainen toiminta ja kunto sekä asianmukaiset sisäolosuhteet. Tarkastus on tarkoituksenmukainen myös silloin, kun kiinteistössä epäillään olevan ilmanvaihto- tai ilmastointijärjestelmästä aiheutuva ongelma. Kiwa Inspectan palvelussa otetaan lisäksi kantaa järjestelmän energiankäyttöön ja määritetään mahdollinen energiansäästöpotentiaali.

Säännöllinen ilmastointijärjestelmän tarkastus edesauttaa pidentämään sen elinkaarta. Tämän mahdollistamiseksi tarkastus tulisi suorittaa kolmen vuoden välein. Mikäli järjestelmä vaatii tai tarkastuksessa todetaan tarpeelliseksi, voidaan palvelu laajentaa kokonaisvaltaisemmaksi ilmanvaihdon kuntotutkimukseksi.

Ilmastointijärjestelmän tarkastuksen edut

 • Ilmastointijärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistaminen
 • Sisäolosuhteiden ja viihtyvyyden paraneminen
 • Ilmastointilaitteiston elinkaaren pidentäminen
 • Kiinteistön tuottavuuden paraneminen
 • Energiansäästöpotentiaalin määritys

Kohteet

 • Asuinkiinteistöt
 • Toimisto-, liike- ja teollisuuskiinteistöt
 • Teollisuuskiinteistöt
 • Julkiset rakennukset

Standardit

 • SFS-EN 15240 Rakennusten ilmanvaihto
 • Rakennusten energiatehokkuus
 • Ilmastointijärjestelmien määräaikaistarkastusohjeet