Turvallisuushavainnot; Laatuhavainnot; Ympäristöhavainnot

Aloita laadun ja turvallisuuden kehittäminen ja tehostaminen jo tänään! Nopeuta HSE-havaintojen raportointia, tee sisäisiä tarkastuksia ja ylläpidä rekistereitä InstaAuditilla.

InstaAudit on Suomessa kehitetty, helppokäyttöinen HSEQ-mobiilisovellus turvallisuus-, laatu- ja ympäristöasioiden kehittämiseen, raportointiin, seurantaan. Se nopeuttaa huomattavasti tietojen, esimerkiksi turvallisuushavaintojen keräämistä ja ylläpitoa ja auttaa organisaatiota kehittymään.

InstaAuditin avulla mobiililaitteella tuotetut turvallisuus- ja laatuhavainnot ja riskienarvioinnit kerääntyvät pilvipalveluun, jossa niitä on helppo käsitellä ja esitellä yrityksen sisällä. InstaAudit lisää merkittävästi turvallisuushavaintojen ja sisäisten tarkastusten määrää, koska älypuhelimella tehtävä HSEQ-mobiiliraportointi alentaa kynnystä ilmoittaa puutteista tai tehdä tarkastuksia. InstaAudit huolehtii, että havaitut ongelmat korjataan muistuttamalla vastuuhenkilöitä korjattavista ongelmista niin kauan, kun ne on korjattu.

Sovellus on kehitetty yhdessä rakennus- ja teollisuusasiakkaidemme kanssa. Se sopii niin pienille kuin suuremmillekin yrityksille. InstaAudit on käytössä jo 15 maassa ja Suomessa palvelemme asikkaitamme suomenkielellä.


 • InstaAuditilla toteutat mm.
  • Turvallisuushavainnot
  • Ympäristöhavainnot
  • Laatuhavainnot
  • Sisäiset auditoinnit ja tarkastukset
  • Toimittaja-arvioinnit
  • Henkilökuntakyselyt
  • Riskienarvioinnit
  • Kemikaalirekisterin
  • Koulutusrekisterin
  • Verkkokoulutukset
  • Työlupien myöntämisen (kysy lisää)


[ VARAA 30 MINUUTIN INSTAAUDIT-ESITTELYAIKA JA ILMAINEN KOKEILUJAKSO TÄSTÄ ]


Katso InstaAudit-esittelyvideo

InstaAudit-sovellusvideo

Katso esittelyvideo: InstaAudit turvallisuus- ja laatusovellus 3 minuutissa.


Miten InstaAudit auttaa laatu- ja turvallisuustyössä (HSEQ)?

InstaAuditilla voit tehdä havaintoja, tarkastuksia, auditointeja, riskienarviointeja ja muita turvallisuuteen ja laatuun liittyviä tehtäviä, jotka vaativat havaintojen tai tiedon keräämistä henkilökunnalta. Sovelluksella ylläpidät henkilöstön osaamista, koulutusrekisteriä ja kemikaalirekisteriä. InstaAudit vapautaa kätesi tekemään tärkeää prosessien kehitystyötä ja auttaa löytämään kehityskohteita. InstaAudit auttaa myös standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 tavoitteiden saavuttamisessa ja tietojen keräämisessä auditointeja varten.   

1. Tee laatu- ja turvallisuushavaintoja älypuhelimella

InstaAudit lisää merkittävästi turvallisuushavaintojen ja sisäisten tarkastusten määrää, koska älypuhelimella tehtävä mobiiliraportointi alentaa kynnystä ilmoittaa puutteista tai tehdä tarkastuksia. Havaintojen lähettäminen on erittäin helppoa ja nopeaa.

Työntekijäsi, urakoitsijat ja toimittajasi voivat tehdä turvallisuushavaintoja, riskiarviointeja tai muita kartoituksia omalla puhelimellaan ilman kirjautumista järjestelmään tai lataamatta lainkaan sovellusta. Havainnot toteutetaan nopeasti mobiililaitteella suoraan kohteessa, jossa turvallisuuspuute tai laatuhavainto on sattunut. Mobiiliraportointi alentaa merkittävästi kynnystä havainnon antamiseen.

InstaAuditilla voit kerätä ja käsitellä

 • Turvallisuushavainnot
 • Läheltä piti -ilmoitukset
 • Vaaratilanneilmoitukset
 • Ympäristöhavainnot
 • Laatuhavainnot
 • Reklamaatiot
 • Kaikki muut havainnot työntekijöiltäsi tai toimittajiltasi

2. Tee tarkastuksia ja kartoituksia mobiililaitteella

InstaAuditilla toteutat kaikki sisäiset tarkastukset ja kartoitukset. Voit itse luoda pääkäyttäjänä tarkistuslistoja, joita työntekijät käyttävät mobiililaitteillaan. Tarkastukset voivat olla mm. turvallisuuskävelyitä, kone- tai tuoteauditointeja, säteily- tai siisteystarkastuksia, johdon kierroksia tai muita kyselyitä. Kaikki tarkastusten tiedot siirtyvät InstaAudit-järjestelmään ja mahdollistavat tehokkaan käsittelyn ja reaaliaikaisen raportoinnin.

InstaAuditin tärkeimpinä etuina on, että tarkastuksilla havaitut ongelmat korjataan. InstaAuditilla esimiehet saavat sähköpostimuistutuksia korjattavista ongelmista. 

Tee mobiililaitteella nopeasti

 • Auditointeja
 • Tarkastuksia
 • Kierroksia
 • Kyselyitä

Esimerkkejä tarkastuksista: 

 • TR-mittari, MVR-mittari ja Elmeri+-mittari
 • Turvallisuuskävelyt ja -kierrokset
 • 5S-kierrokset
 • Työkoneauditoinnit
 • Koneauditoinnit
 • Ympäristötarkastukset
 • Laatutarkastukset
 • Tuotekohtaiset laatuauditoinnit
 • Säteilytarkastukset
 • Siisteystarkastukset
 • Johdon kierrokset
 • Turvallisuusvarttien dokumentointi

3. Tee riskinarviointeja älypuhelimella 

InstaAuditilla voit tehdä lakisääteiset riskienarvioinnit käyttämällä STM 2015 -riskienarviointipohjaa tai luoda oman riskinarviointipohjasi. Voit arvioida todennäköisyyksiä ja vakavuuksia, sekä jäännösriskejä.

Voit arvioida myös ympäristöriskejä ja yritystason riskejä (ERM, Enterprise Risk Management). Mobiililaitteella voit tehdä ja dokumentoida riskinarvioinnit suoraan kohteessa ja liittää niihin kuvat. InstaAuditin analytiikasta saat selkeän näkymän ja raportin kaikista yrityksessä tällä hetkellä piilevistä riskeistä.

4. Tee tapaturmailmoituksia ja sisäisiä tapaturmatutkintoja

InstaAuditilla voit kerätä tapaturmailmoitukset ja hoitaa yrityksen sisäinen tapaturmatutkinnat haluamallasi tavalla, esimerkiksi 5 Miksi -menetelmällä. Tapaturmatutkinnan etenemisestä jää selkeä loki. Ohjelma tilastoi tapaturmat vakavuuden mukaan, vahingoittuneen kehonosan mukaan ja muilla haluamillasi tavoilla.

5. Toteuta koulutusrekisteri palveluna

Koulutusrekisteri-palvelun avulla voit ylläpitää henkilöstön pätevyyskoulutuksia. InstaAudit sisältää tehokkaan verkkokoulutusalustan ja laajan kirjon Kiwa Koulutusmaailman tuottamia verkkokoulutuksia. Voit halutessaan lisätä henkilöstöä verkkokoulutuksiin InstaAuditin kautta. Verkkokoulutuksiin voit tutustua www.koulutusmaailma.fi -sivustolla. 

InstaAuditista näet kaikkien koulutustesi tilannetiedot yhdestä paikasta, vanhentuneet työturvallisuuskortit ja käydyt verkkokoulutukset. Voit esimerkiksi hakea tietyn tehtaan tai liiketoimintayksikön kaikki vanhentuneet pätevyyskoulutukset.

Koulutusrekisteri-palvelu varmistaa, ettei koulutuksissa tule päällekkäisyyksiä. Voit määritellä esimerkiksi tehdastyöntekijän vaatimukset –osion, johon voi kuulua useampi koulutus kuten Työturvallisuuskortti, Sähkötyöturvallisuuskortti, Tulityökortti tai Trukkikorttikoulutus.

6. Toteuta kemikaalirekisteri palveluna

Kemikaalirekisteri-palvelu tarjotaan erikseen yrityksille, joilla on paljon kemikaaleja käsiteltävänään. Kemikaalirekisteri pitää käyttöturvallisuustiedotteet ajan tasalla puolestasi.

Palvelun sisältö:

 • Käyttöturvallisuustiedotteiden automaattinen päivitys
 • Kemikaaliluettelo CLP-merkinnöillä
 • Kemikaalien riskienarviointi
 • Kemikaalin pikaohje sisältää käyttöturvallisuustiedotteen olennaisimmat tiedot
 • Tarrojen tulostus kemikaaliastioiden kylkeen, esim. suojautumisohjeet
 • Käyttömäärien luettelointi - vuotuiset käyttömäärät
 • Kemikaalien arkistointi

[ VARAA 30 MINUUTIN INSTAAUDIT-ESITTELYAIKA JA ILMAINEN KOKEILUJAKSO TÄSTÄ ]

Miten InstaAudit toimii?

Miten InstaAuditissa luodaan havaintolistoja?

InstaAuditissa pääkäyttäjät (esimerkiksi turvallisuuspäälliköt, laatupäälliköt, esimiehet) luovat tarkastus- ja havaintolistoja helppokäyttöisen listatyökalun avulla. Ohjelma sisältää valmiita turvallisuuteen liittyviä havaintopohjia, joita on helppo muokata omiin tarpeisiin sopiviksi.

InstaAudit_form

Kuva: InstaAuditin tarkastuslistoja on helppo luoda ja käyttää.


Miten työntekijät kirjaavat havaintoja?

Kaikki havainnot turvallisuushavainnoista laatuhavaintoihin  kirjataan mobiililaitteella joko QR-koodin avulla tai lyhytosoitteella (esim. http://ins.li/teehavainto). Esimerkiksi turvallisuushavainnon lähettäminen kuvan kera voi lyhyimmillään kestää n. 10 sekuntia! Kokeile itse:


Skannaa QR-koodi tai mene http://ins.li/teehavainto


Missä käyttöjärjestelmissä ja verkkoselaimissa InstaAudit toimii?

InstaAudit-sovellus toimii kaikilla verkkoselaimilla ja IOS ja Android-käyttöjärjestelmissä.


InstaAudit-sovelluksen etuja

 • InstaAudit on erittäin helppokäyttöinen sovellus niin järjestelmän pääkäyttäjälle kuin turvallisuushavainnon raportoijallekin.  
 • InstaAuditin käyttö vähentää työtapaturmia, parantaa henkilöstön työturvallisuutta luo vahvempaa turvallisuuskulttuuria. Se lisää merkittävästi turvallisuushavaintojen ja sisäisten tarkastusten määrää, koska älypuhelimella tehtävä mobiiliraportointi alentaa kynnystä ilmoittaa puutteista tai tehdä tarkastuksia.
 • Työntekijöiden tekemien havaintojen tai tarkastusten määrä ei vaikuta kustannuksiin. Maksat vain pääkäyttäjien lisensseistä.
 • InstaAudit auttaa turvallisuus- ja laatuprosessien kehittämisessä.
 • InstaAudit auttaa standardien ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 tavoitteiden saavuttamisessa ja tietojen keräämisessä.
 • Havaintoja ei tarvitse enää kerätä ja käsitellä Excelissä manuaalisesti. InstaAuditilla tehdyt havainnot kerääntyvät pilvipalveluun, joten tietojen tilastointi, analysointi on helppoa.
 • Tarkastuksilla havaitut ongelmat korjataan. InstaAuditilla esimiehet saavat sähköpostimuistutuksia korjattavista ongelmista. 
 • Riskienarviointeja tehdään riittävästi ja oikealla tavalla. InstaAuditilla on helppo toteuttaa ja päivittää myös riskienarviointeja


[ VARAA 30 MINUUTIN INSTAAUDIT-ESITTELYAIKA JA ILMAINEN KOKEILUJAKSO TÄSTÄ ]


InstaAuditin hinnoittelu

Havaintojen ja tarkastusten hinnoittelu

Sovelluksen lisenssihinnoittelu perustuu pääkäyttäjämäärään. Pääkäyttäjiä ovat mm. työnjohto-, johto- ja tukihenkilöt, esimerkiksi laatu- ja turvallisuuspäälliköt. Pääkäyttäjät luovat havaintopohjia ja tarkastuksia ja seuraavat tuloksia. Työntekijöiden tekemien havaintojen tai tarkastusten määrä ei vaikuta kustannuksiin. Myöskään tiedonkeruupohjien määrä ei vaikuta kustannuksiin. Voit siis kerätä niin paljon tietoa kuin tarvitset ilman lisäkuluja. Pääkäyttäjien minimimäärä on viisi (5) henkilöä.

Verkkokoulutusten hinnoittelu

InstaAuditin mukana saat kattavan valikoiman turvallisuusaiheisia, suomenkielisiä verkkokoulutuksia. Verkkokoulutukset laskutetaan toteutuneiden koulutusten määrän mukaan erillisen, edullisen hinnaston mukaisesti. Käyttäjät voivat kerrata verkkokoulutuksen materiaaleja rajattomasti, mutta suoritusmerkinnän päivittäminen on uusi veloitettava suoritus.

Uusien, asiakkaalle räätälöityjen verkkokoulutusten materiaalien tuotanto hinnoitellaan erikseen. Asiakas voi tuottaa verkkokoulutusmateriaalinsa haluamallaan tavalla (tai me voimme tuottaa sen), kunhan materiaali tuotetaan standardimuodossa.

Kemikaalirekisterin hinnoittelu

InstaAuditin kemikaalirekisteripalvelu hinnoitellaan kemikaalien määrän mukaan.

Hinnoittelumalli

Olemme pyrkineet alusta asti lisäämään asiakkaidemme turvallisuushavaintojen määrää helpottamalla ja nopeuttamalla havaintojen tekemistä. Siksi havaintojen tekeminen kentältä kuuluu maksuttomiin toimintoihin.

Asiakkaamme maksavat vain pääkäyttäjien lisensseistä. Pääkäyttäjät voivat luoda työntekijöille havaintolistoja, käsitellä havainnoista syntyviä tehtäviä, esitellä johdolle tilastoja, hallinnoida koulutuksia (esim. verkkokoulutuksia) ja kemikaaleja.

Työntekijöiden maksuttomiin tehtäviin kuuluvat mm. havaintojen tekeminen, käyttöturvallisuustiedotteiden tarkastelu, omien koulutusten tarkastelu ja verkkokoulutusten suorittaminen.


TehtäväMaksuton
työntekijä
Maksullinen
pääkäyttäjä
Havaintojen tekeminenxx
Käyttöturvallisuustiedotteiden tarkasteluxx
Omien koulutusten tarkasteluxx
Verkkokoulutusten suorittaminen (erill. hinta)xx
Laajat arvioinnit (tarkastukset, auditoinnit, riskinarvioinnit)
x
Tehtävien käsittely
x
Johdon tilastot ja analytiikka
x
Koulutusten hallinnointi
x
Kemikaalien hallinnointi
x
Pääkäyttäjän toiminnot, esimerkiksi tarkastuslistojen tekeminen
x


Kokeile InstaAuditia

InstaAuditista on saatavilla Ilmainen 14 päivän kokeilujakso. Jakson aikana opettelet sovelluksen perustoiminnot tukitiimimme ja videoiden avulla. Pääset luomaan ja käyttämään ensimmäisiä havaintopohjia ja testaat niitä käytännössä. Voit myös kutsua muita pääkäyttäjiä mukaan kokeilemaan palvelua tiiminä. 

[ VARAA 30 MINUUTIN INSTAAUDIT-ESITTELYAIKA JA ILMAINEN KOKEILUJAKSO TÄSTÄ ]


InstaAudit-asiakkaitamme ovat mm.

InstaAuditasiakkaita

[ VARAA 30 MINUUTIN INSTAAUDIT-ESITTELYAIKA JA ILMAINEN KOKEILUJAKSO TÄSTÄ ]


Resolver for content type Kiwa2020.ProductProvider.KenticoCloudData.Models.ContactKCM is not registered. Please do so in your app.
Varaa 30 minuutin esittely ja testijakso