Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto, jossa lämpöä siirretään tuotantolaitoksilta asiakkaille kuumana vetenä suljetussa kaukolämpöverkossa. Tämän yli 10 000 kilometrin mittaisen putkiston laatu on keskeisessä osassa, jotta voidaan varmistaa keskeytyksetön lämmönjakelu ja välttää onnettomuuksia.


Suomi on maailman edelläkävijöitä sekä kaukolämmön hyödyntämisessä että kaukolämpöputkien laadunvarmistuksessa. Vuodesta 2008 lähtien Suomessa on noudatettu kaukolämpöalan eurooppalaisen järjestön Euroheat & Powerin sertifiointimenettelyä, EHP-sertifiointia. Kiwa Inspecta on Euroheat & Powerin hyväksymä suomalainen sertifiointielin.

EHP-sertifioinnilla osoitetaan kaukolämpöverkon rakentamisessa käytettävien putkien , putkiosien ja venttiilien täyttävän niitä koskevien eurooppalaisten standardien vaatimukset. Sertifiointi perustuu on tuotteiden ja valmistuksen alkutarkastukseen sekä sertifiointivaiheen jälkeiseen jatkuvaan laadunvalvontaan. Laadunvalvontaan kuuluu sekä testaus että tuotannon tarkastus. Tällä hetkellä järjestelmä kattaa yksi- (2Mpuk-rakenne) ja kaksiputkirakenteisten (Mpuk) kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen ja valmisosien lisäksi metalli venttiilit.

Energiateollisuus ry suosittelee käyttämään vain sertifioituja elementtejä, valmisosia, palloventtiilejä ja liitosratkaisuja sekä edellyttämään tarjouspyynnöissä tuotteen sertifiointia.

EHP-sertifioinnin edut

  • Toimiva laadunvarmistusketju auttaa varmistamaan keskeytyksettömän lämmönjakelun
  • Tilastoista ja vertailuista selviää, että Suomessa kaukolämpöverkon vauriotiheys on Euroopan alhaisimmalla tasolla (Lähde: Energiateollisuus)

Lisätietoa EHP-sertifioinnista löytyy osoitteesta www.euroheat.org.

Kaukolämmöstä ja sen tuotannosta kerrotaan kattavammin Energiateollisuuden sivuilla.