Kiinteistön laadukas ylläpito ei ole helppoa, mutta se kannattaa: huolellinen ylläpito voi pidentää kiinteistön elinkaarta, säästää rahaa ja luontoa. Kuntotarkastus tai kuntoarvio kiinteistöille, rakennuksille ja rakenteille on omistajan perustyökalu tekniseen ja taloudelliseen ylläpitoon. Kuntotarkastus on kattava ja luotettava riski-, kunto- ja korjaustarveselvitys kiinteistön seuraavalle 10 vuodelle.

Kiwa Inspectan kuntotarkastus eli kuntoarvio on ainetta rikkomaton tarkastus, eikä se sisällä kuntotutkimuksen kaltaisia selvityksiä. Kuntotarkastus laaditaan RT-kortiston suoritusohjeiden mukaisesti rakenne-, LVI-, rakennusautomaatio- ja energian käytön asiantuntijoidemme yhteistyönä, tarkastusta johtaa aina kokenut kuntoarvioitsija. Kiinteistön kuntotarkastuksen pohjaksi saatetaan toteuttaa asukkaille tai tilojen käyttäjille suunnattu käyttäjäkysely. Kiwa Inspecta on luonut yhtenäisen arviointiprosessin, jolla varmistetaan palvelun korkea laatu, johdonmukaisuus ja kehittäminen.

Kiinteistön kuntotarkastuksen raportissa esitetään ehdotus kunnossapitosuunnitelmasta kymmenen vuoden ajanjaksolle (taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS). Raportti sisältää listan välittömästi korjausta vaativista kohteista, aikataulutuksen tulevaisuuden huolto- ja korjaustoimenpiteistä sekä tulevista tarkastuksista kustannusarvioineen sekä antaa ohjeita energiankulutuksen pienentämiseen.

Kiwa Inspectan kuntotarkastus kiinteistölle voi sisältää myös laajennetun energiatalouden selvityksen, jossa esitetään lämmityksen, sähkön ja veden kulutuksissa havaitut poikkeamat ja verrataan kulutuslukemia julkaisuista saatuihin tilastotietoihin sekä aiempaan kulutukseen. Selvityksessä esitetään energiataloutta parantavat toimenpiteet kustannusarvioineen ja säästövaikutuksineen.

Kuntotarkastus voidaan päivittää vuosittain kevyemmällä ja edullisemmalla korjaustarpeen arviolla eli kunnossapitotarveselvityksellä. Suosittelemme että kuntotarkastus eli kuntoarvio toteutetaan viiden vuoden välein.

Lisäksi kiinteistön kuntotarkastukset ja kuntoarviot voidaan kohdistaa vain tiettyyn kiinteistön tai rakennuksen osaan tai tilaan kuten kylpyhuoneisiin. Tällöin on kyse märkätilojen kuntoarviosta. 

Kiinteistön kuntoarvion edut

  • Kiinteistön elinkaaren pidentäminen
  • Riskien, kunnon ja korjaustarpeiden selvitys
  • Ylläpidon tuki – etukäteissuunnittelu, päätöstenteko ja budjetointi pidemmälle ajalle
  • Kustannussäästöt oikea-aikaisilla toimenpiteillä ”ei liian aikaisin mutta ei enää kun on liian myöhäistä”
  • Energiatehokkuuden kohentaminen