Suurten esineiden ja laitteiden paino ja sen jakautuminen vaikuttavat monesti kuljetusmahdollisuuksiin ja laitteiden käyttöominaisuuksiin. Suurten esineiden, kuten suurien sähkömuuntajien tai suurten tehdaskomponenttien kuorma kuljetuskalustolle on merkittävä ja kuljetusliikkeen on tiedettävä tarkasti minkälainen kuljetusratkaisu on valittava, jotta siltarajoituksia ei ylitetä. Massan jakautuminen on tiedettävä myös esimerkiksi maantyöstökoneissa, jotta ne toimivat oikein maasto-olosuhteissa. 


Kymmeniä tonneja punnitsevat vaa’at ovat kalliita, joten niitä ei usein haluta ostaa satunnaisia punnituksia varten. Tästä syystä Kiwa Inspecta on kehittänyt massan punnituspalvelun, joka mahdollistaa asiakkaalle nopean ja joustavan punnituksen. Pystymme punnitsemaan jopa 100 tonnia painavia esineitä ja antamaan heti punnituksen jälkeen tiedon kappaleen painosta ja sen jakaumasta. Tulemme paikan päälle määrittämään esineen massan ennakkotiedot asiakkaalta saatuamme. Pitkien kuljetuskalustojen punnituksessa käytämme useita vaakoja tarkkuuden maksimoimiseksi. Asiakas saa kattavan raportin punnituksesta.

Olemme punninneet mm. raskasajoneuvoja täydessä lastissa, öljyporauslautan säiliötä, raskaita maakaasuputkia, erikoiskuljetusyhdistelmiä, erikoiskaivinkoneita, erikoissiiloja. Erikoisimpiin punnituksiin ovat kuuluneet laivan kuivapainon mittaus ja kanavan sulkuportin (60 tonnia) punnitus.

Ota yhteyttä
Mauri Nyqvist, johtava asiantuntija
Puh. 050 412 9700

Esimerkki Mittausjärjestelmän varmennuksesta uudella liikuteltavalla vaakakalustolla

  • Mittausjärjestelmien varmennus nesteytettyjen kaasujen, kemikaalien ja raskaspolttoöljyjen lastausterminaaleissa on oleellisesti helpottunut Inspecta Tarkastus Oy:n uuden varmennuskaluston avulla
  • Varmennuskaluston avulla suoritetaan varmennustestit suoraan säiliöauton säiliöosastoihin tarvitsematta siirtää kalustoa mihinkään mittausten välillä.

Edut

  • Tarkka tieto esineen painosta ja painon jakautumisesta
  • Kuljetuksiin varautuminen
  • Nopea ja joustava palvelu, punnitus kestää n. 3-4 tuntia paikan päällä
  • Koneen tai laitteen painopisteen tunteminen
  • Kevyt liikuteltava kalusto
  • Mittausten jälkeen kuljetuskalustoa ei tarvitse tyhjentää vaan kuorma toimitetaan suoraan asiakkaalle.