Tarkastus, varmennus ja kalibrointi

Laitteistojen, koneiden ja mittalaitteiden toiminnalle on olemassa vaatimukset, joiden tulee täyttyä. Vaatimukset voivat olla lakisääteisiä tai vapaaehtoisia, joiden tarkoituksena on luoda laatua ja luottamusta. 

Tarkastus auttaa vähentämään riskejä, valvomaan laatua ja täyttämään lakisääteiset vaatimukset markkinasektorista tai toimintamaasta riippumatta. Olemme täysin riippumaton toimija, joka tarjoaa laajan valikoiman maailman johtavia tarkastuspalveluita. Niiden avulla voit olla asiakkaillesi heidän luottamuksensa arvoinen.

Suodattimet
Palvelu
Toimialat
Palvelut (42 tulosta)
Sammutusjärjestelmäsuunnitelman tarkastus

Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelmien tarkastuksella säästetään kustannuksia, kun jo ennen asennustöiden aloittamista varmistetaan, että automaattinen sammutuslaitteisto täyttää sille edellytettävät vaatimukset.

Lue lisää
Paloilmoitinjärjestelmän ja paloilmoittimien tarkastukset

Oikein toimivat paloilmoitinjärjestelmät voivat pelastaa ihmishenkiä sekä ennaltaehkäistä aineellisia vahinkoja.

Lue lisää
ASME-koodin mukaiset tarkastuspalvelut painelaitteille

Tarjoamme kaikki tarpeelliset AIA-tarkastuspalvelut painelaitteille ASME BPVC -vaatimusten täyttämiseksi.

Lue lisää
Kuormalavahyllyjen tarkastus

Kuormalavahyllyt ovat alttiita vaurioille ja turvallisuuden takaaminen vaatii säännöllistä tarkastusta. Tarkastuksella varmistetaan kuormalavahyllyjen turvallisuus.

Lue lisää
Nosturitarkastus ja nostolaitetarkastus

Lainsäädännön vaatimat määräaikaistarkastukset sekä käyttöönottotarkastukset luotettavasti pitkällä kokemuksella.

Lue lisää
Automaattinen sammutusjärjestelmä: käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Automaattisten sammutuslaitteistojen säännöllisillä tarkastuksilla varmistetaan, että laitteistot kuten sprinklerit, ovat parhaassa mahdollisessa toimintavalmiudessa palotilanteessa. Tarjoamme lakisääteisten käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten lisäksi myös lisäpalveluita, kuten sprinkleriputkistojen ja -suuttimien luotettavuustarkastuksia.

Lue lisää
Massan punnituspalvelu

Kymmeniä tonneja punnitsevat vaa’at ovat kalliita, joten niitä ei usein haluta ostaa satunnaisia punnituksia varten. Tästä syystä Kiwa on kehittänyt massan punnituspalvelun, joka mahdollistaa asiakkaalle nopean ja joustavan punnituksen. Lue lisää!

Lue lisää
Hissitarkastus ja liukuportaiden tarkastus

Lakisääteinen hissitarkastus ja liukuportaiden tarkastus Inspecta Tarkastus Oy:ltä ammattitaidolla.

Lue lisää
mies tutkiisammutuslaitteistoa.
Palo- ja pelastusturvallisuuden tarkastus

Kiwan paloturvallisuuden ja pelastustoimen tarkastuksen avulla saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen palo- ja pelastusturvallisuuden tasosta tiloissasi. Lue lisää!

Lue lisää
Nostoapuvälineiden ja nostotaljojen tarkastukset

Suoritamme nostotaljojen ja nostoapuvälineiden tarkastukset asiantuntevasti ja luotettavasti.

Lue lisää
Virtaus- ja lämpöenergiamittausten kenttäkalibrointi

Virtausmittareiden tuloksia hyödynnetään eniten prosessien ohjauksessa ja säädössä sekä lämpöenergian ja materiaalivirtojen laskutuksessa.

Lue lisää
Työturvallisuusriskit hisseissä ja niiden kartoitus

Kiwa Inspectan uudella palvelulla, joka perustuu hissityöturvallisuusstandardiin SFS 5880, voidaan kartoittaa hissien työturvallisuusriskejä. Kun hissien huoltotyöt tehdään turvallisesti, sujuvasti ja esteettömästi, työhön käytetty aika ja sen myötä kustannukset pienenevät ja riskit vähenevät.

Lue lisää
Putoamissuojainten tarkastus

Teemme tarkastuksia putoamissuojaimille, putoamissuojainjärjestelmille ja tarraimille.

Lue lisää
Terveydenhuollon laitteiden kalibrointi ja validointi

Terveydenhuollossa ja sairaaloissa potilaan diagnoosin tukena käytetään monenlaisia mittareita, joiden säännöllinen kalibrointi ja validointi on olennaista.

Lue lisää
Vierasesineiden tunnistuslaitteiden tarkastus

Teemme vierasesineiden tunnistuslaitteiden tarkastukset puolueettomasti ja asiantuntemuksella. Säännölliset tarkastukset lisäävät tuotannon luotettavuutta ja työturvallisuutta.

Lue lisää
Prosessiturvallisuuden automaation määrittely- ja turvallisuussuunnittelu

Kiwa tarjoaa turva-automaatiolaitteiden ja - järjestelmien määrittely- sekä elinkaaripalvelut prosessiteollisuudelle. Palveluidemme avulla varmistatte, että turva-automaation suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessit täyttävät TUKESin esittämät turvallisuus- ja laatuvaatimukset.

Lue lisää
EY-tyyppitarkastus

EY-tyyppitarkastuspalvelun avulla valmistaja voi osoittaa laitteen vaatimustenmukaisuuden konedirektiivin vaatimalla tavalla ilmoitetun laitoksen varmistaessa ja vakuuttamalla laitteen täyttävän konedirektiivin vaatimukset.

Lue lisää
Laboratoriokalibrointi

Laboratoriokalibroinnin etuja ovat hyvä tarkkuus ja monipuolinen käytettävissä oleva laitteisto. Säännöllisellä laitteiden kalibroinnilla varmennetaan mittausten tarkkuus ja luotettavuus sekä laitteiston suorituskyky.

Lue lisää
Nestekaasuvaraston tai -käyttölaitoksen määräaikais- tai käyttöönottotarkastus

Nestekaasun varastoinnissa ja käytössä on noudatettava eritystä huolellisuutta ja varovaisuutta. Puolueettomat nestekaasuvarastojen ja -laitosten tarkastukset auttavat täyttämään lainsäädännön vaatimukset.

Lue lisää
Kiwa Inspecta tarjoaa sammutusjärjestelmien käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksia
Sammutusjärjestelmän luotettavuustarkastus paljastaa riskit

Sprinklerijärjestelmän toimivuus on tärkeää sammutuksen onnistumiseksi ja palon leviämisen estämiseksi. Hyödynnämme kuntotutkimuksessa digitaalista radiografiaa, joka paljastaa sprinkleriputkiston kunnon pintaa syvemmältä. 

Lue lisää
Kiwa Inspecta varmentaa erilaisia mittauslaitteita, joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä
Mittauslaitteiden varmennus

Inspecta Tarkastus Oy varmentaa erilaisia mittauslaitteita, joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi kaupan vaa'at, teollisuusvaa’at ja polttonestemittarit.

Lue lisää
Sähköautojen latauspisteiden varmennus

Mittauslaitteiden varmennus suoritetaan määräajoin mittalaitteille, joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä. Varmennus luo luottamusta kaupan molempia osapuolia kohtaan. Varmennuspalveluidemme avulla voidaan varmistaa, että mittauslaitteet toimivat suunnitellulla tavalla, oikein ja tarkasti.

Lue lisää
Urheilukenttien tutkimukset

Jalkapallokentät, juoksuradat ja muut urheilukentät kuluvat ajan myötä, mikä voi muun muassa heikentää iskunvaimennusta. Tutkimuksen perusteella saat hyvän yleiskuvan pinnan kunnosta, ja korjaustarpeista sekä vähennät urheilijoiden loukkaantumisriskiä.

Lue lisää
Kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuskatselmus

Turvallisuuskatselmuksessa arvioimme kemikaaliturvallisuutta kokonaisvaltaisesti. Katselmuksesta saat runsaasti tietoa, jonka pohjalta voit varmistaa ja kehittää turvallisuutta.

Lue lisää