• Kaikenlaiset kiinteistöt, joissa on palonilmaisulaitteistoja

Oikein toimivat paloilmoitinjärjestelmät voivat pelastaa ihmishenkiä sekä ennaltaehkäistä aineellisia vahinkoja kaikenlaisissa kiinteistöissä teollisuuslaitoksista terveydenhuoltoon. Paloilmoitinjärjestelmän tarkastuksilla varmistetaan paloilmoittimien soveltuvuus kohteeseen sekä laitteiston kunto ja ajanmukaisuus.

Paloilmoitinjärjestelmän tarkastuksella paloilmoittimien toimintakunto varmistetaan pistokokein, ja kiinteistön omistaja tai haltija saa tietoa myös mahdollisista korjattavista asioista. Lisäksi tarkastamme, että huolto- ja kunnossapito-ohjelma on ajan tasalla ja että huollot on suoritettu laadukkaasti huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti. 

Suomen lainsäädännön mukaan automaattisten paloilmoitinjärjestelmien tarkastus on tehtävä käyttöönotettaessa ja sen jälkeen paloilmoittimesta riippuen kolmen tai viiden vuoden välein. Lakisääteisten tarkastusten lisäksi Kiwa Inspecta tarjoaa lisäpalveluja, kuten kuntoarviointeja. Opastamme mielellämme laitteiston käytössä sekä arvioimme tarvittaessa keinoja palo- ja henkilöturvallisuuden parantamiseksi kiinteistössä.

Palvelujen ajankohta ja sisältö on joustavasti sovittavissa asiantuntijoidemme kanssa. Toimimme alueellisesti ympäri Suomen.

Paloilmoitinjärjestelmän tarkastuksen edut

  • Paloilmoitinjärjestelmän tarkastus ennaltaehkäisee palovahinkoja
  • Lisää turvallisuutta rakennuksessa
  • Vähentää erheellisiä paloilmoituksia
  • Varmistaa laitteiden asianmukaisen huollon
  • Varmistaa järjestelmien vastaavan lainsäädännön vaatimuksia

Palvelun käyttökohde

  • Kaikenlaiset kiinteistöt, joissa on palonilmaisulaitteistoja

Palveluun liittyvät standardit / lainsäädäntö

  • Laki palo- ja pelastustoimenlaitteista 10/2007
  • Pelastustoimiasetus, määräys A 60
  • Ohje paloilmoittimen suunnittelusta ja asennuksesta 2009
  • Standardi EN 54-14