• Kiinteistöt

Kiwa Inspecta hallitsee laajan valikoiman erilaisia mittausmenetelmiä, joiden avulla voidaan selvittää sisäilman fysikaalisia olosuhteita ja sisäilmassa esiintyvien epäpuhtauksien määrää ja laatua. Mittauksia voidaan hyödyntää sisäilman laadun kontrollitutkimuksissa tai osana laajempaa sisäilma- ja kosteusteknistä kuntotutkimusta ja ongelmaselvitystä.

Sisäilman laadun mittauspalvelumme

 • Sisäilman mikrobitutkimukset Andersen 6-vaiheimpaktorilla otettavista näytteistä
 • Kemiallisten epäpuhtauksien tutkimukset sisäilmasta (esim. VOC, PAH, formaldehydi)
 • Sisäilman hiukkaspitoisuuden tutkimukset
 • Mineraalivillakuitututkimukset pölynäytteistä
 • Pölynkoostumustutkimukset
 • Sisäilman kosteuden, hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan seurantamittaukset
 • Puhdastilamittaukset

Sisäilman laadun mittaamisen edut

 • Kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnin ja terveyden takaaminen
 • Työsuoritusten parantaminen – hyvän sisäilman vaikutukset on tieteellisesti todistettu
 • Tarjoaa perustan lyhyen ja pitkän aikavälin korjaustarpeiden sekä huoltotoimenpiteiden suunnitteluun

Standardit ja ohjeet

 • Sisäilmastoluokitus
 • Asumisterveysopas
 • Asumisterveysasetus
 • Ympäristöopas 28 - Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus