Meillä on käytössämme vaiheistettuun ultraääneen perustuva, edistynyt Phased Array UT -tekniikka, jonka avulla voidaan tehokkaasti tarkastaa lähes kaikkea, hitseistä aina geometrisesti monimutkaisiin kappaleisiin.

Vaiheistetun ultraäänitarkastuksen eli UT-tekniikan etuna ovat luotettavat ja nopeat tulokset. Yksittäinen kohteen skannaus sisältää yhdistelmän eri kulmissa tehtäviä skannauksia, joten menetelmä säästää aikaa, on erittäin kustannustehokas ja samalla lisää todennäköisyyttä havaita piilevät viat tarkastuskohteesta. Saadut tulokset, kuten havaitun vian tarkka paikka ja koko, esitetään selkeinä värikuvina.

Vaiheistettua ultraääntä eli UT-tekniikkaa voidaan käyttää luotettavasti monissa erilaisissa kohteissa pienistä kattilaputkista aina suuriin turbiineihin ja säiliöihin. Vaiheistetussa tekniikassa luotaimet muodostuvat useista pienistä elementeistä perinteisen yhden sijasta. Jokainen elementti lähettää ja vastaanottaa signaaleja. Menetelmää käyttävä tarkastaja voi määritellä äänipulssien suunnan ja kohdistuksen muuttamalla elementin lähettämän pulssin ajoitusta.

Kaikki nykyisillä perinteisillä UT-tekniikoilla tehtävät havainnot ja kokomäärittelyt voidaan tehdä myös vaiheistetulla ultraäänitekniikalla.

Vaiheistetun ultraäänen eli UT-tekniikan edut:

 • UT-tekniikka nopeuttaa ja tehostaa tarkastusta
 • Tarkastusdata tallennetaan ja arkistoidaan, jolloin niitä voidaan myöhemmin arvioida ja verrata aiempiin tuloksiin
 • Tulokset voidaan esittää raportissa havainnollisina värikuvina
 • Geometrisesti monimutkaisten muotojen tarkastus on helpompaa
 • Parempi erottelukyky ja luokittelu näyttämille
 • Tarkastukset voidaan automatisoida

Tyypilliset käyttökohteet

 • Putkistojen, säiliöiden, siltojen, T-liitosten jne hitsit
 • Pulttitarkastukset (sillat, tuuliturbiinit, perustukset)
 • Laippojen korroosiotarkastukset tiivistämisen yhteydessä
 • Korroosion määrittäminen
 • Hammaspyörät

Katso videolta esimerkki ultraäänitarkastuksesta:

Tilaa palvelu tai kysy lisäätietoja