NDT-tarkastus ja teknologiapalvelut

Asiakkaidesi on voitava luottaa, että tuotteeseesi, komponenttiisi, palvelusi toimivat luotettavasti paikallisten ja kansainvälisten sääntöjen ja määräyksien mukaisesti. Kiwan itsenäiset, hyvin varustellut ja laadukkaat testauslaboratoriot ja asiakkaan luona tehtävät testaukset varmistavat laatua ja luotettavuutta tehokkaasti ja luottamuksellisesti.

Päivittäisten toimintojen ja prosessien turvaamiseksi riskit, virheet ja viat on havaittava ajoissa.  Kiwa Inspectan avulla voidaan varmistaa niin käynnissä- ja kunnossapidon, laitteistotoimitusten kuin asennusten korkea laatu.

Suodattimet
Palvelu
Toimialat
Palvelut (24 tulosta)
Tuulivoimaloiden testaus- ja tarkastuspalvelut

Tarjoamme laajan valikoiman korkeatasoisia testaus- ja tarkastuspalveluita tuulivoimaloiden laitteistoille. Ne auttavat takaamaan voimalan tehokkaan ja turvallisen toiminnan.

Lue lisää
Turbiinien NDT-tarkastus

Turbiinien NDT-tarkastuksemme mahdollistavat korkean käytettävyyden ja ennakoivan kunnossapidon sekä auttavat tekemään oikeita korjaus- ja modernisointipäätöksiä

Lue lisää
Metalli rikottuna viivoittimen päällä.
Rikkova testaus eli DT-testaus (Destructive Testing)

Tarjoamme asiantuntijapalveluita rikkovassa testauksessa (DT, destructive testing) mekaanisesta testauksesta materiaalianalyyseihin. Rikkova testaus tarjoaa parhaan hyödyn ja eniten tietoa materiaalista ja hitseistä yhdessä rikkomattoman aineenkoetuksen kanssa.

Lue lisää
Teollisuuden pintakäsittelytarkastukset

Kiwa Inspecta tarjoaa maalaukseen ja pinnoitukseen kokonaisvaltaista palvelua pintakäsittelyn ohjeistuksesta, laatukäsikirjojen tekemisestä, tuotannon valvomiseen ja pinnoituksen eri työvaiheiden varmentamiseen erinäisin laaduntarkastusmenetelmin.

Lue lisää
Korroosiotarkastus putkille ultraäänitekniikalla (Guided Wave LRUT)

Putkistojen korroosiotarkastus voidaan toteuttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti hyödyntämällä Guided Wave LRUT testausmenetelmää, jonka avulla on mahdollista kartoittaa sekä maanalaisten että maanpäällisten putkien korroosioalueet.

Lue lisää
Varastosäiliöiden tarkastus

Kiwa Inspectan palvelupaketti tarjoaa kattavat tiedot säiliön kunnosta. Palvelussa tarkastamme säiliön kokonaisuudessaan mahdollisten seinämän ohentumien tai vikojen havaitsemiseksi.

Lue lisää
Lämmönvaihtimien tarkastus

Lämmönvaihtimien tarkastuspalvelut auttavat ennakkosuunnittelussa, kustannustehokkaiden korjauksien toteuttamisessa, seisokkitarpeiden minimoinnissa ja lämmönvaihtimien turvallisessa käytössä.

Lue lisää
Vauriotutkimukset

Kiwan vauriotutkimus tarjoaa laaja-alaista, riippumatonta ja luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi, jatkotoimenpiteiden suunnitteluun ja uusien vaurioiden ennalta ehkäisemiseksi.

Lue lisää
NDT-tarkastus eli rikkomaton aineenkoetus (NDT, Non-Destructive Testing)

NDT-tarkastus eli rikkomaton testaus (Non-Destructive testing) auttaa luomaan turvallisuutta ja luotettavuutta yhteiskuntaan. Erilaisia NDT-sovelluksia käytetään lähes kaikissa tuotannon vaiheissa, monille laitteistoille ja komponenteille niiden elinkaaren eri vaiheissa.

Lue lisää
Höyrykattiloiden testaus

Kattilan luotettavuus, turvallisuus ja käytettävyys ovat ratkaisevan tärkeitä voimalaitoksille. Oikeaan aikaan toteutettavilla täsmällisillä toimenpiteillä voidaan parantaa turvallisuutta, suojella ympäristöä ja taata maksimaalinen käyttöikä.

Lue lisää
Digitaalinen röntgenkuvaus eli radiografia DDA-laitteistolla

Kiwa Inspecta on vienyt digitaalisen röntgenkuvauksen eli radiografian kehityksen entistä pidemmälle. DDA-laitteistoa (Digital Detector Array) käyttämällä digitaalinen röntgenkuvaus voidaan toteuttaa ympäristön normaalia toimintaa häiritsemättä.

Lue lisää
Generaattoreiden NDT-tarkastus ja testaus

Generaattorien suunnittelemattomat seisokit tulevat aina kalliiksi, johtuivat ne sitten teknisistä tai inhimillisistä syistä. Ikääntyneiden generaattorikomponenttien toiminta ei aina ole luotettavaa − siksi turvallisuuden ja tuottavuuden varmistamisessa tarvitaan ennaltaehkäisevää ja hyvin suunniteltua huoltoa.

Lue lisää
Elinikätarkastus

Teollisuuden elinikätarkastuksissa selvitämme kriittisten paineenalaisten komponenttien kunnon ja annamme suositukset jatkotoimenpiteistä, kuten korjauksista ja seurantatarkastuksista.

Lue lisää
Hiilivetykaasujen lämpökamerakuvaus

Hiilivetykaasujen lämpökamerakuvauspalvelumme visualisoi kaasuvuodoista aiheutuvat päästöt turvallisesti ja prosessia häiritsemättä.

Lue lisää
Tuulivoimaloiden LPS -järjestelmän tarkastus dronella

Kiwa Inspecta toteuttaa tuulivoimalan siipien salamasuojauksen testaamisen dronen avulla. Dronen käyttö vähentää köysityöskentelyn tarvetta ja on siten nopeampi ja kustannustehokkaampi tapa.

Lue lisää
Vuototestaus (Leak Testing, LT)

Vuototestauksessa havaitaan nimensä mukaisesti vuotokohdat, joiden kautta pääsee pakenemaan kaasua tai nestettä. Menetelmä soveltuu useille materiaaleille ja kohteille.

Lue lisää
Kuivatussylinterien tarkastuslaitteisto

Kuivatussylinterin tarkastuslaitteisto mittaa luotettavasti paperikoneiden kuivaussylintereiden telojen kunnon.

Lue lisää
Putkistojen testaus

Putkistojen testauspalvelumme auttavat ennakkosuunnittelussa, kustannustehokkaiden korjauksien toteuttamisessa, seisokkien minimoinnissa ja putkistojen turvallisessa käytössä.

Lue lisää
Laitteiden ja rakenteiden elinikäanalyysit

Laitteiden ja rakenteiden elinikäanalyysillä selvitetään laitteen laskennallinen jäljellä oleva turvallinen elinikä. Analyysin avulla on helpompi määrittää kunnossapito- ja investointipäätösten ajankohta.

Lue lisää
XR Spider -tarkastuslaitteistomme selvittää säiliöiden ja suurten putkien kunnon

Kiwa Inspectan käytössä oleva XR Spider -säiliöiden tarkastuslaitteisto suorittaa ferriittisten säiliöiden ja suurempien putkien paksuusmittauksen ultraäänitekniikalla.

Lue lisää
TSCAN eli magneettisten materiaalien mittaus

TSCAN-tarkastuksemme on täydellinen tapa mitata magneettisten materiaalien paksuutta kuten mm. putkikattiloita.

Lue lisää
Prosessisäiliöiden testaus ja toiminnan varmistaminen

Prosessisäiliöiden tarkastus ja kunnonvalvonta on tärkeää säiliöiden toiminnan ja käytettävyyden varmistamiseksi.

Lue lisää
Vaiheistettu ultraääni

Vaiheistettua ultraääntä eli UT-tekniikkaa voidaan käyttää luotettavasti monissa erilaisissa kohteissa pienistä kattilaputkista aina suuriin turbiineihin ja säiliöihin.

Lue lisää
TOFD – ultraäänitekniikka (kulkuaikatekniikka) päittäishitsien NDT-tarkastuksiin

Kiwa Inspectan käyttämällä NDT-menetelmällä voidaan tarkastaa ferriittisiä, teräsvalmisteisia päittäishitsejä, kun halutaan suurta tarkastusnopeutta ja hyvää toistettavuutta.

Lue lisää