Voimalaitteiden kalibrointi on suositeltavaa laitteiston tarkkuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi. Kiwa Inspecta suorittaa betonitestauskoneiden, aineenkoetuskoneiden ja voimalaitteiden kalibrointia asiakkaan tiloissa tai kohteissa. Toimintamme on laitevalmistajista ja laitetyypeistä riippumatonta.


Suoritamme voimalaitteiden kalibrointeja alueella 1N – 3MN puristusvoimaa ja 1N – 500kN vetovoimaa. Kiwa Inspectalla on kattava osaajaverkosto Suomessa (Vantaa, Seinäjoki, Kuopio, Oulu), millä pystymme takaamaan nopean ja kilpailukykyisen palvelun. Samalla käynnillä onnistuu lisäksi muun muassa lämpömittarin, pituusmittalaitteen, koekappalemuottien ja vaa’an kalibrointi.

Betonitestauskoneiden ja aineenkoetuskoneiden kalibrointi on akkreditoitua* toimintaa. Menettelymme perustuvat siis kansainvälisiin kriteereihin, joiden avulla toimijoidemme pätevyys ja antamiemme todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta.

* Inspecta Tarkastus Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima kalibrointilaboratorio K004, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Yhteystiedot

Jouni Pesonen
050 407 9008

Voimalaitteiden kalibroinnin tyypilliset käyttökohteet

  • Rakennusaineteollisuus
  • tutkimus- ja tuotekehityslaboratoriot
  • teollisuuden kunnossapito
  • valmistava teollisuus