Vierasesineiden tunnistukseen käytetään mm. tuotantolinjalle asennettuja metallinilmaisimia ja röntgenlaitteistoja. Tunnistuslaitteille suoritetaan yrityksissä omavalvontaa.

Vierasesineiden tunnistuslaitteiden tarkastuttaminen vähintään vuosittain ulkopuolisella tarkastusyrityksellä lisää tuotannon luotettavuutta ja työturvallisuutta. Vaatimukset teknisille laitteille elintarvikealan ympäristöissä ovat tiukat, mutta myös tarkastajalta vaaditaan perehtyneisyyttä elintarviketuotannossa käytettävään varustukseen ja hygieniatasoon. Tarkastajalta edellytetään lisäksi hyvää käsitystä säteily- ja työturvallisuudesta. Tarkastukset on suunniteltava ja toteutettava tuotannon kanssa yhteistyössä, jotta ylimääräisiltä kustannuksilta vältytään. Laitetarkastuksia pyritään tekemään samalla käynnillä useita, jotta tarkastukset voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Kiwa Inspecta tarkastaa ulkopuolisena tarkastusyrityksenä laitteiden kuntoa, työturvallisuutta ja toimivuutta vuositarkastuksina. Vierasesineiden tunnistuslaitteet tarkastetaan valmistajasta riippumattomalla menetelmällä.  Ennen tunnistuskyvyn testausta laitteen kunto ja merkinnät tarkastetaan silmämääräisesti ja turvajärjestelmät testataan. Röntgenlaitteiston ympäristöön vaikuttavat säteilyarvot mitataan turvallisuuden varmistamiseksi. Tämän jälkeen laitteiston vierasesineiden tunnistuskyky tarkastetaan jäljitettävillä mittalaitteilla ja testikappaleilla. Tarkastuksessa käytetään asiakkaan kanssa sovittuja testikappaleiden materiaaleja ja kokoja, myös hyväksymiskriteerit sovitaan ennen tarkastusta.

Asiakas saa tarkastuksesta puolueettoman tarkastuspöytäkirjan, jossa annetaan myös päätelmä laitteelle asetettujen vaatimuksien täyttymisestä. Tarkastettu laite merkitään tarkastustarralla, josta selviää tarkastusajankohta ja pöytäkirjan numero.

Yhteystiedot

Jouni Pesonen 050 407 9008

Tarkastuksen edut

  • puolueeton tarkastus lisää tuotannon luotettavuutta ja työturvallisuutta
  • tarkastuksessa selviää laitteen kunto, työturvallisuus ja toimivuus
  • valmistajasta riippumattomat tarkastusmenetelmät 
  • vierasesineiden tunnistuskyky tarkastetaan jäljitettävillä mittalaitteilla ja testikappaleilla
  • Vierasesineitä voi päätyä elintarvikealan tuotteisiin raaka-aineen valmistajilta, tuotantoprosessista tai pakkauksista ja niiden tunnistaminen tuotevirrasta on tärkeää tuotteen laadun varmistamiseksi.
    Näytä