Kiwa Inspectan strategia 2025, visio, missio ja arvot

kiwa_suomi_strategia.jpg

Olemme koonneet yllä olevaan kuvaan missiomme, visiomme ja tärkeimmät menestystekijämme. Vasemmalla puolella näet tyylitellyn rakennetun ympäristön, oikealla tulevaisuuden teollisuutta. Me kuljemme niitä yhdistävällä suojatiellä, Kiwalla matkalla vuoteen 2025. Ihmiset symboloivat osaavaa yhteisöämme sekä tiimityötä, hyvää fiilistä ja kumppanuutta, jota pyrimme luomaan asiakkaidemme kanssa. Suojatie kuvastaa turvallisuutta, mutta merkit ovat myös tavoitteita, jotka ratkaisevat menestyksemme, ja ovat suunnannäyttäjiä kohti visiota.

Kuljemme tietä arvojemme mukaisesti; rohkeina, luotettavina ja suurella sydämellä. 

Turvallisuus arjessa on meille kaikille tärkeää. Me Kiwa Inspectassa luomme turvallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan. Tätä missiotamme toteutamme joka päivä työssämme asiakkaidemme kanssa.

Työllämme on ollut suuri merkitys suomalaisten turvallisuuden kehittämisen matkalla. Olemme jokainen osa turvallisuuden edistämisen ketjua. Toimintamme lopputulos kiteytyy allekirjoittamaamme raporttiin, pöytäkirjaan, sertifikaattiin, analyysiin, todistukseen tai tarraan.

Missio: Luomme turvallisuutta yhteiskuntaan

Vaikutamme laajasti turvallisuuden kehittämiseen, esimerkiksi henkilöturvallisuuteen, työturvallisuuteen, koneiden ja laitteiden turvallisuuteen, tuoteturvallisuuteen, tietoturvallisuuteen, säteily- ja ydinturvallisuuteen, ympäristön turvallisuuteen ja taloudelliseen turvallisuuteen.

Visio: Kiwa Inspecta on edelläkävijä turvallisuuden ja vastuullisuuden kehittämisessä

Visionamme on olla entistä selvemmin edelläkävijä turvallisuuden ja vastuullisen kehittämisessä. Edelläkävijyys tarkoittaa meille rohkeaa kasvua, suunnan tunnistamista ja näyttämistä, sekä asiantuntevaa, vaikuttavaa ja nopealiikkeistä toimintaa. Innostunut ja arvostettu osaajayhteisömme tuottaa ja kehittää yhdessä palveluita, jotka parantavat asiakkaidemme kilpailukykyä ja luovat huippuluokan asiakaskokemuksen.

Arvot: Rohkea, Luotettava, Sydämellä mukana

arvot kuvana.jpgArvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme. Arvomme on johdettu Kiwa-kosernin arvoista ”Ambitious”, ”Reliable” ja ”Engaged” omaan toimintaympäristöön sopivaksi.

Rohkea: Asetamme kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia tavoitteita. Kehitämme omaa osaamistamme ja ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on ylittää asiakkaidemme odotukset.

Luotettava: Pidämme kiinni sovituista asioista. Toimimme rehellisesti, kunnioittavasti ja pitkäjänteisesti. Kannamme vastuumme ja autamme toisiamme menestymään.

Sydämellä mukana: Välitämme asiakkaistamme ja kollegoistamme. Olemme sitoutuneita Kiwan arvoihin, eettisiin periaatteisiin ja toimintatapoihin.

Strategiset painopistealueet

Olemme määritelleet viisi tärkeintä painopistealuetta ja niihin liittyviä strategisia tavoitteita tuleville vuosille. Painopistealueemme ovat:

  1. Rohkea kasvu yhdessä
  2. Paras asiakaskokemus
  3. Tehokkaimmat toimintatavat
  4. Edistykselliset menetelmä
  5. Innostunut ja arvostettu osaajayhteisö

Rohkea kasvu yhdessä

Visio 2025: Kasvatamme nykyisiä liiketoimintojamme systemaattisesti niin myynnillisesti kuin yritysostoin. Tämän lisäksi kasvamme rohkeasti valituissa, uusissa palvelualueissa.

Paras asiakaskokemus

Visio 2025: Tarjoamme alan parhaan asiakaskokemuksen ja kokonaisratkaisujemme myynti on tehokasta

Tehokkaimmat toimintatavat

Visio 2025: Toimintatapamme ja järjestelmämme ovat asiakaslähtöisiä ja tehokkaita. Asiakkaidemme kanssa käytetty aika voidaan maksimoida.

Edistykselliset menetelmät

Visio 2025: Sovellamme asiakastyössämme uusia teknologioita ja menetelmiä sekä tarjoamme asiakkaillemme parhaat kokonaisratkaisut.

Innostunut ja arvostettu osaajayhteisö

Visio 2025: Henkilöstötyytyväisyytemme on alan huippuluokkaa ja meistä jokainen on arvostettu osaaja alallaan. Verkostoidumme ja luomme kumppanuuksia aktiivisesti kasvun tukemiseksi.

Tarjoamamme palvelut

Tarjoamme tarkastus-, testaus-, sertifiointi- ja teknisen alan konsultointipalveluita ja koulutusta rakennusten, teollisuuden, kaupan ja muiden alojen tarpeisiin. Tarkastamme, testaamme ja sertifioimme rakennustesi, koneidesi, laitteidesi ja prosessiesi turvallisuutta ja laadukkuutta.

Kiwa Inspectan slogan – Trust, Quality & Progress

Kiwa Inspectan tavoitteena on luoda laatua, luottamusta ja edistystä asiakkaillemme, heidän asiakkailleen ja muille sidosryhmillemme. Olemme puolueeton, innovatiivinen ja sitoutunut kumppani, joka arvostaa pitkäaikaisia, ammatilliseen tasa-arvoon perustuvia yhteistyösuhteita.