• ja apkures sistēmas apkures katlu lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 100 kW:
  • vismaz reizi četros gados – apkures sistēmām ar gāzes apkures katliem;
  • vismaz reizi divos gados – citos gadījumos;
 • ja apkures sistēmas apkures katlu lietderīgā nominālā jauda pārsniedz 20 kW, bet nepārsniedz 100 kW:
  • vismaz reizi piecos gados – apkures sistēmām ar gāzes apkures katliem;
  • vismaz reizi četros gados – pārējos gadījumos.

Gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi veic gaisa kondicionēšanas sistēmu pieejamām daļām, ja gaisa kondicionēšanas sistēmas faktiskā nominālā jauda pārsniedz 12 kW.

 • Gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbauda:
  • vismaz reizi sešos gados – ja gaisa kondicionēšanas sistēma aprīkota ar vadības un kontroles ierīcēm, kas nodrošina elektronisku sistēmu uzraudzību un kontroli;

vismaz reizi četros gados – citos gadījumos

Apkures katla, apkures sistēmas un kondicionēšanas sistēmas pārbaudes akti sniedz informāciju pasūtītājam par:

 • Uzstādītās sistēmas jaudas atbilstību faktiskajām vajadzībām
 • Uzstādīto sistēmu energoefektivitātes līmeni un tehnisko stāvokli
 • Katla degšanas procesa efektivitāti un kopējo efektivitāti
 • Energoefektivitātes un tehniskā stāvokļa uzlabošanas iespējām
 • Rekomendācijām jaunas sistēmas izbūvēšanai, ja nepieciešams

Sistēmu pārbaudes laikā KIWA specialisti var Jums papildus veikt izbūvēto energosistēmu testēšanu ar infrasarkanā spektra kameru, jeb termogrāfiju.