16 marts 2020

Kiwa politika attiecībā uz Covid-19

Lai palīdzētu ierobežot vīrusa izplatību un cīnītos ar tā izraisītajām sekām (arī attiecībā uz mūsu sniegtajiem pakalpojumiem), sniedzam vadlīnijas mūsu darbiniekiem un apakšuzņēmējiem.

Ir svarīgi mazināt riskus gan mūsu klientiem, gan darbiniekiem. Ņemot vērā apstākļus, mēs darām visu iespējamo, lai pēc iespējas labāk apkalpotu klientus, kur tas iespējams.

Mēs ievērojam vadlīnijas, kuras izdevusi Pasaules Veselības organizācija (PVO) un rīkojumus, ko izdevušas Latvijas atbildīgās institūcijas. Tā iemesla dēļ, rūpējoties par mūsu klientu un darbinieku veselību, Mācību centrā Inspecta Academy  nenotiks apmācības līdz 14. aprīlim vai kamēr valdība nosaka citādi.

Ja mēs sastapsimies ar apstākļiem, kā tas ir apmācību sniegšanas gadījumā,  kas neļaus mums apkalpot klientus parastajā režīmā, mēs informēsim attiecīgos klientus par plānotajiem soļiem un veicamajiem pasākumiem, lai tie varētu uzturēt savus biznesa procesus un turpināt darboties. Šādos gadījumos mēs kontaktēsimies ar atbildīgajām institūcijām, lai precizētu, kā mēs varam turpināt savu darbību, vai arī pēc iespējas ātrāk to varētu atsākt.

Lai samazinātu vīrusa izplatīšanās risku, mēs iesakām mūsu darbiniekiem ierobežot kontaktus ar citām personām: mēs lūdzam viņus strādāt no mājām, ja tas ir nepieciešams, vai arī iesakām to darīt, ja tas ir iespējams. Tāpat mēs lūdzam darbiniekiem atlikt viņu plānotos ceļojumus, un tāpat rīkojamies arī attiecībā uz iepriekš plānotajiem biroja apmeklētājiem.

Mēs darām visu iespējamo, lai klientus apkalpotu kā parasti, tomēr minētās darbības var radīt zināmus traucējumus pakalpojumu sniegšanas procesā, atsevišķām pakalpojumu grupām. Jau iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām, un lūdzam jūsu sapratni par to.