• Nesagraujošā testēšana (NDT)

  Nesagraujošā testēšana, ir testēšana, kura neatstāj iespaidu uz testējamā objekta veselumu.

 • Sagraujošā testēšana (DT)

  Akreditēta testēšanas laboratorija ar modernām iekārtām. Piedāvājumā paraugu sagatavošanas darbu veikšana, kā arī pilns sagraujošās testēšanas spektrs. Veicot testēšanu ar sagraujošajām metodēm ir iespējams noteikt svarīgākos parametrus, kas skaidri raksturo objektu.

 • Virsmas un virsmas pārklājuma kvalitātes novērtēšana un ekspertīze

  Galveno raksturparametru konstatēšana un izvērtēšana saskaņā ar normatīvtehnisko dokumentāciju. Iespējami arī darba procedūru revīzija vai izstrāde.

 • Betona, grunts un metāla konstrukciju testēšana

  Apkopojot dažādas nesagraujošas testēšanas metodes ir iespējams novētiet objekta reālo stāvokli. Gan jaunu, gan ekspluatācijā esošo ēku vai būvju betona nesagraujošā testēšana. Grunts sablīvējuma noteikšana. Metālkonstrukciju atbilstības novērtēšana.

 • Diagnostikas darbi (industriāliem objektiem un metāla konstrukcijām)

  Industriālo objektu diagnostika izmantojot jaunāko paaudžu tehnoloģijas. Izmantojot kombinētās metodes ir iespējams iegūt detalizētu informāciju par ekspluatācijā esošiem cauruļvadiem, tvertnēm vai konstrukcijām. Lokalizējot “problēmvietas” ir iespējams veikt klasiskās nesagraujošas testēšanas pārbaudes, kas sniegs detalizētu informāciju par konstatētiem rādītājiem.

 • Nesagraujošās testēšanas inženieru (NDT III), metināšanas darbu uzraudzības personāla (IWT, IWE) un FROSIO III līmeņa speciālistu pakalpojumi

  Trešās puses uzraudzība, konsultācijas un procedūru izstrādes pakalpojumi, kas dod iespēju būtiski uzlabot kvalitātes kontroles procesu. Tādā veidā ievērojami samazinot produkcijas neatbilstības, kas samazinās reklamāciju varbūtību, un dod iespēju palielināt uzņēmuma peļņu.

 • Papildus informācija

  Noderīga informācija par mūsu papildus piedāvātajiem testēšanas pakalpojumiem un to kompleksiem. Iespējama arī nestandarta izstrādājumu kvalitātes kontrole un īpašību noteikšana.