• Būvju apsekošana, inspekcija un ekspertīzes, būvuzraudzība, ēku energoaudits

  Kiwa Inspecta eksperti sniedz profesionālu atbalstu jautājumos par ēkām un inženierbūvēm visā to dzīves ciklā.

 • Bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes

  Mūsu ekspertu veiktās pārbaudes un uzraudzība nodrošina jūsu personāla, vides, īpašuma un ražošanas drošību.

 • Elektriskie mērījumi, elektrības kvalitātes mērījumi

  Kiwa Inspecta ekspertu kompetence un tehnoloģiskais nodrošinājums sniedz iespēju novērtēt elektroenerģijas piegādes kvalitāti, iekārtu efektīvu izmantošanu.

 • Energoefektivitāte, uzņēmumu energoaudits

  Energoefektivitātes paaugstināšana ir nozīmīgs instruments uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai un izdevumu samazināšanai.

 • Citi pakalpojumi

  Kiwa Inspecta audita ziņojumi sniedz detalizētu ieskatu konkrēta jautājuma risināšanai, bet ekspertīzes slēdzieni sniedz neatsveramu palīdzību strīdos ar trešajām personām, tajā skaitā, tiesvedības gadījumos.