• Kārtīgs saimnieks vienmēr rūpējas par savu iekārtu tehnisko stāvokli, tomēr, bieži vien orientēties dažādās iekārtās (bīstamā iekārta, darba aprīkojums u.c.) un to tehniskajā dokumentācijā nav nemaz tik vienkārši. Darba aprīkojums un iekārtas, ko lieto ikdienas ražošanas procesā var būt gan vienkāršas, gan ļoti sarežģī
  Parādīt
 • AS “Inspecta Latvia” piedāvā elektroenerģijas ražošanas vienības reģistrēšanas formu apliecināšanu, lai būtu iespējams pierādīt saražotās elektroenerģijas izcelsmi EIROPAS ENERĢIJAS SERTIFIKĀCIJAS SHĒMĀ (EECS). Reģistrācijas iesnieguma formas pārbaude un apstiprināšana notiek atbilstoši AS "Augstsprieguma tīkls" izstrā
  Parādīt
 • Tehnoloģisko risku novērtēšanas pakalpojuma pamatprincipi balstās uz kontrolpozīciju analīzi, ar kuru palīdzību nosaka tehnoloģiskos riska faktorus, riska bīstamības pakāpi un veicamos pasākumus to novēršanai. Tehnoloģisko risku novērtēšanas pakalpojuma mērķi: Identificēt tehnoloģiju riska faktorus, Novērtēt riskus (no
  Parādīt
 • Kārtīgs saimnieks vienmēr rūpējas par savu iekārtu tehnisko stāvokli, tomēr, bieži vien orientēties dažādās iekārtās (bīstamā iekārta, darba aprīkojums u.c.) un to tehniskajā dokumentācijā nav nemaz tik vienkārši. Darba aprīkojums un iekārtas, ko lieto ikdienas ražošanas procesā var būt gan vienkāršas, gan ļoti sarežģī
  Parādīt
 • AS “Inspecta Latvia” piedāvā elektroenerģijas ražošanas vienības reģistrēšanas formu apliecināšanu, lai būtu iespējams pierādīt saražotās elektroenerģijas izcelsmi EIROPAS ENERĢIJAS SERTIFIKĀCIJAS SHĒMĀ (EECS). Reģistrācijas iesnieguma formas pārbaude un apstiprināšana notiek atbilstoši AS "Augstsprieguma tīkls" izstrā
  Parādīt
 • Tehnoloģisko risku novērtēšanas pakalpojuma pamatprincipi balstās uz kontrolpozīciju analīzi, ar kuru palīdzību nosaka tehnoloģiskos riska faktorus, riska bīstamības pakāpi un veicamos pasākumus to novēršanai. Tehnoloģisko risku novērtēšanas pakalpojuma mērķi: Identificēt tehnoloģiju riska faktorus, Novērtēt riskus (no
  Parādīt