• Organisks

  Pēdējā desmitgadē bioloģiskais tirgus Eiropā ir pieaudzis par 125 procentiem. Tas sertificētajiem bioloģiskās pārtikas uzņēmumiem sniedz aizraujošu iespēju piedalīties šajā nepārtrauktajā izaugsmē. Kiwa ir viens no pionieriem bioloģisko produktu sertifikācijā Eiropā.

  Lasīt vairāk
  Organisks
 • Pārtikas drošība un nekaitīgums

  Pārtikas drošība un nekaitīgums attiecas uz pārtikas sagatavošanu, apstrādi, izplatīšanu un uzglabāšanu saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem un praksi. Mēs esam viens no vadošajiem pārtikas produktu sertificētājiem pasaulē.

  Lasīt vairāk
  Pārtikas drošība un nekaitīgums
 • Zivis

  Patērētāji kļūst aizvien prasīgāki pret ilgtspēju zivju un gliemeņu nozvejā, kā rezultātā valdība piemēro noteikumus, lai nodrošinātu veselīgus zivju krājumus un ekosistēmu. Mēs sertificējam uzņēmumus visā Eiropā saskaņā ar piemērojamajiem standartiem.

  Lasīt vairāk
  Zivis
 • Dzīvnieku labturība

  Dzīvnieki ir jāuztur vai jātirgo profesionāli. Īpašniekiem un tirgotājiem ir jāievēro noteikumi, lai nodrošinātu dzīvnieku labturību un veselību. Mums ir daudzu gadu pieredze kvalitātes sistēmu izveidē, auditēšanā un uzņēmumu sertificēšanā dzīvnieku labturības jomā.

  Lasīt vairāk
  Dzīvnieku labturība
 • Dzīvnieku barība

  Dzīvnieku barībai un tās sastāvdaļām ir galvenā loma pārtikas drošībā, ko ražo no mājlopiem, kuri nonāk barības ķēdē. Mēs starptautiski sertificējam vairākas barības nodrošināšanas shēmas, piemēram, FEMAS un FAMI-QS.

  Lasīt vairāk
  Dzīvnieku barība