Tūrisms un izklaide

Rokkoncerti, hokeja spēles, viesnīcas un konferenču telpas — lai kādās tūrisma, sporta un/vai brīvā laika aktivitātēs jūs darbotos, galvenais mērķis ir nodrošināt klientu atpūtu un pasākuma vai norises vietas izbaudīšanu.

Kiwa palīdzēs pievērst uzmanību pareiziem cilvēku drošības, veselības un norises vietas stāvokļa aspektiem un ar to saistītām sistēmām, piemēram, ūdens padevei, viesnīcai, slēpošanas pacēlājam vai izstāžu hallei. Ja darbojaties sporta jomā, Kiwa var pārbaudīt visus sporta telpu aspektus – sākot no sporta aktivitātēm izmantoto virsmu līdz klientu izmitināšanas vietu stāvoklim.

Turklāt mēs piedāvājam kvalitatīvus pārvaldības pakalpojumus, kuri palīdzēs uzlabot ne tikai jūsu uzņēmuma darbību, bet arī klientu apmierinātību. Ar mūsu palīdzību jūs varēsiet koncentrēt visu savu uzmanību uz pašu svarīgāko jūsu biznesa aspektu – lai klienti un apmeklētāji labi pavadītu laiku.

Filtri
Pakalpojums
Pakalpojums (18 rezultāti)
ISO 27701 Certification Privacy Information Management System
ISO 22301 Darbības nepārtrauktības vadības sistēmas

ISO 22301 Darbības nepārtrauktības vadības sistēma ar Kiwa: Sagatavojieties katastrofām, katastrofām un ar negadījumiem saistītiem uzņēmējdarbības traucējumiem.

Lasīt vairāk
Building area workers
ISO 45001 Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas

ISO 45001 Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Kiwa ISO 45001 sertifikācijas pakalpojums – samaziniet negadījumu skaitu, uzlabojiet darba apstākļus un piesaistiet jaunus darbiniekus.

Lasīt vairāk
Auditor in field of wind energy windmill
ISO 50001 Energopārvaldības sistēmas

ISO 50001 Energopārvaldības sistēmas. Kiwa ISO 50001 energopārvaldības sistēmu sertificēšanas pakalpojums palīdz saglabāt resursus, ietaupīt naudu un mazināt klimata pārmaiņas.

Lasīt vairāk
lighthouse
Elektroenerģijas piegādes kvalitātes novērtēšana

Elektroenerģijas piegādes kvalitātes novērtēšana. Elektroenerģija ir tāda pati prece kā internets, mobilie un stacionārie sakari. Tāpat kā daudzus citus pakalpojumus, elektroenerģiju pārsvarā gadījumu iepērkam no kāda cita uzņēmuma. Visizplatītākā problēma elektroenerģijas apgādē ir sprieguma svārstības. Diemžēl, bieži

Lasīt vairāk
Cosmetics: all kinds of lipstick colors
ISO 22716 Kosmētika - LRP - Labas ražošanas prakses vadlīnijas

ISO 22716 Kosmētika - laba ražošanas prakse ar Kiwa: Kosmētikas ražošanas noteikumi: Noteikumi sistemātiskai un organizatoriskai produktu drošībai un kvalitātes kontrolei, kas jāievēro visā kosmētikas līdzekļu ražošanas procesā.

Lasīt vairāk
lighthouse
Elektrisko mērījumu veikšana

Elektrisko mērījumu veikšana. Rūpniecības uzņēmumi un individuālās saimniecības šodien nav iedomājamas bez elektroenerģijas izmantošanas. Lai gan elektroietaises nav iekļautas bīstamo iekārtu sfērā, elektroenerģijas lietošana un elektroiekārtu darbināšana saistīta ar paaugstinātiem riskiem.

Lasīt vairāk
lighthouse
Uzņēmumu energoaudits

Uzņēmumu energoaudits ir energoefektivitātes novērtējums un tās paaugstināšanas iespēju analīze. Tā ir sistemātiska procedūra ar mērķi iegūt informāciju par ēkas vai ēku grupas, rūpnieciskās vai komerciālās darbības faktisko enerģijas patēriņu, un...

Lasīt vairāk
Man points to growth in quality system
ISO 9001 Kvalitātes pārvaldības sistēmas

ISO 9001 Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Kiwa ISO 9001:2015 kvalitātes pārvaldības sistēmu sertificēšanas pakalpojums palīdz uzlabot uzņēmumu darbību, apmierināt to klientu prasības un palielināt to peļņu.

Lasīt vairāk
Man on construction site
VCA un VCU

VCA un VCU veselības, drošības un vides sertifikācija ar Kiwa: radiet drošus darba apstākļus darbuzņēmējiem un samaziniet nelaimes gadījumu skaitu.

Lasīt vairāk
Spiedieniekārtu operators

Apmācību "Spiedieniekārtu un to kompleksu operators" mērķis ir apmācīt spiedieniekārtu un to kompleksu apkalpojošo personālu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lasīt vairāk
ISO 37001
ISO 37001 Pretkukuļošanas novēršanas vadība (ABMS)

ISO 37001 Pretkukuļošanas pārvaldības sistēmas sertifikācija ar Kiwa: novērsiet, atklājiet un risiniet kukuļošanas gadījumus, lai vairotu uzticību jūsu zīmolam un veicinātu jūsu uzņēmējdarbību.

Lasīt vairāk
Trošu ceļu iekārtu tehniskās pārbaudes

Ikviens trošu ceļa valdītājs vēlas nodrošināt, lai trošu ceļa iekārtas neradītu draudus cilvēku dzīvībai un veselībai.

Lasīt vairāk
Working with mobile
ISO 27001 informācijas drošības pārvaldības sistēma

ISO 27001 informācijas drošības sertifikācija kopā ar Kiwa: nodrošiniet savu informāciju, vairojiet uzticību savam zīmolam.

Lasīt vairāk
Globe in green landscape
ISO 14001 Vides pārvaldības sistēmas

ISO 14001 Vides pārvaldības sistēmas. Kiwa ISO 14001 vides pārvaldības sistēmu sertificēšanas pakalpojums palīdz samazināt atkritumu apjomu, iegūt klientu uzticību un nodrošināt konkurētspēju

Lasīt vairāk
Bīstamo iekārtu un darba aprīkojuma audits

Kārtīgs saimnieks vienmēr rūpējas par savu iekārtu tehnisko stāvokli, tomēr, bieži vien orientēties dažādās iekārtās (bīstamā iekārta, darba aprīkojums u.c.) un to tehniskajā dokumentācijā nav nemaz tik vienkārši. Darba aprīkojums un iekārtas, ko lieto ikdienas ražošanas procesā var būt gan vienkāršas, gan ļoti sarežģī

Lasīt vairāk
Darba aprīkojuma pārbaudes

Darba aprīkojums ir jebkura iekārta (tai skaitā arī celšanas iekārta), mašīna, aparāts, instruments, stacionāra vai mobila ierīce, kas paredzēta darbam augstumā, vadības sastāvdaļa vai aizsargierīce, kas tiek lietota kāda darba izpildei.

Lasīt vairāk
Road with traffic in a landscape with water
ISO 39001 Ceļu satiksmes drošības (CSDD) vadība

ISO 39001 Ceļu satiksmes drošības (CSDD) vadības sistēmu sertifikācija ar Kiwa: uzlabojiet ceļu satiksmes drošību, samaziniet negadījumu skaitu un vairojiet uzticību.

Lasīt vairāk
lighthouse
Tehnoloģisko risku novērtēšana

Tehnoloģisko risku novērtēšanas pakalpojuma pamatprincipi balstās uz kontrolpozīciju analīzi, ar kuru palīdzību nosaka tehnoloģiskos riska faktorus, riska bīstamības pakāpi un veicamos pasākumus to novēršanai. Tehnoloģisko risku novērtēšanas pakalpojuma mērķi: Identificēt tehnoloģiju riska faktorus, Novērtēt riskus (no

Lasīt vairāk