21 februāris 2024

Eksperta viedoklis

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka, bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, izgatavošanai un uzstādīšanai Latvijas Republikā ir noteiktas prasības, kuras atspoguļotas 2006. gada 25. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par prasībām bīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko preparātu (produktu) uzglabāšanas rezervuāru projektēšanai, uzstādīšanai, par to atbilstības novērtēšanas kārtību un tirgus uzraudzību" (turpmāk – noteikumi).

Kā piemēram, dīzeļdegvielas gadījumā augstāk minētie noteikumi attiecināmi, ja rezervuāra tilpums pārsniedz 10,0 m3.

Gadījumā, ja rezervuārs ir rūpnieciski ražots un tiek izmantots produkta glabāšanai vai transporta uzpildei kā degvielas uzpildes stacijas sastāvdaļa, tad tam jebkurā gadījumā ir jāatbilst noteikumu prasībām, kas savukārt nozīmē rezervuāra atbilstības izvērtēšanu (sertifikāciju).

Ja rezervuāram nav veikta atbilstības izvērtēšana (sertifikācija), šādu iekārtu tirdzniecība Latvijas Republikā nav atļauta.

 

Papildu informācijas saņemšanai lūdzam sazināties:

Jānis Nordens, Inspicēšanas institūcijas Tehniskais vadītājs

Tālr.: 26492274

E-pasts: janis.nordens@kiwa.com

 

Mārtiņš Maskavs, Sertificēšanas institūcijas vadītājs

Tālr.: 29269512

E-pasts: martins.maskavs@kiwa.com