Privātuma politika

Privātuma politika

Kiwa tiecas radīt uzticību, tādēļ Jūsu privātums mums ir ļoti svarīgs. Šajā paziņojumā par privātumu mēs izskaidrojam, kādus personas datus mēs vācam, ar kādiem tehniskajiem līdzekļiem mēs to darām un kā mēs tos izmantojam.

Šīs paziņojums attiecas uz visu Kiwa piedāvāto produktu un pakalpojumu klāstu. Tas tiek regulāri pārskatīts un atjaunināts, jo mūsu produkti un pakalpojumi laika gaitā var mainīties.

Kiwa veic dažāda veida pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu aizsardzību. Papildus tam, mēs veicam ieguldījumus Jūsu privātuma aizsardzībā, uzlabojot savu darbinieku un darba ņēmēju zināšanas, profesionālismu un ētiku.

 

Kas mēs esam?

Kiwa ir viens no pasaules līderiem testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas (TIC) nozarē. Kopā ar Jums mēs gribam radīt uzticamību, kvalitāti un progresu.

 

Kādus personas datus mēs vācam?

Kiwa vāc personas datus, lai sniegtu Jums mūsu produktus un pakalpojumus. Savākto datu tips atšķiras, balstoties uz produktu vai pakalpojumu, kuru mēs Jums sniedzam (vai varam sniegt). Parasti tas iekļauj tādus datus, ka Jūsu vārdu, vecumu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, juridisko adresi un dzīvesvietas valsti. Sensitīvā informācija tiek apstrādāta tikai tad, ja tas ir nepārprotami vajadzīgs, un nepārkāpjot likumu.

Daļu no šiem datiem Jūs mums sniedzat tieši, pierakstoties Kiwa jaunumu saņemšanai, pieprasot no mums produktu vai pakalpojumu piedāvājumus, kā arī saņemot sūtījumus, kuri ir saistīt ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Citu informācijas daļu mēs saņemam no mūsu mājas lapu sīkdatnēm. Turklāt iespējams, ka informāciju mums sniegs trešās personas (piem. Jūsu darba devējs, pierakstot Jūs kursiem vai sertificēšanai).

 

Kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu personas datus?

Kiwa vāc tikai tos datus, kuri ir nepieciešami apstrādei. Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai ar Jūsu piekrišanu vai, nepieciešamības gadījumā, piemēram, līguma/juridisko pienākumu izpildei, vai, lai veiktu uzdevumu sabiedrības vai mūsu likumīgās interesēs.

Jūsu personas dati mums ir nepieciešami vienam (vai vairākiem) no šiem komerciāliem mērķiem:

  • Klienta, piegādātāja vai biznesa partnera novērtēšanai un atzīšanai;
  • Produktu un/vai pakalpojumu izstrādei un uzlabošanai;
  • līgumu izpildei un noslēgšanai ar klientiem, piegādātājiem vai biznesa partneriem;
  • klientu attiecību administrēšanai un mārketingam;
  • Biznesa procesu izpildei, iekšējai pārvaldībai un vadības ziņošanai;
  • veselībai, drošībai, drošumam un integritātei;
  • likumā paredzētos gadījumos;
  • cilvēku būtisko interešu aizsardzībai.

Ja un kad personas datu apstrāde tiek veikta balstoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības atteikties no šīs piekrišanas jebkurā laikā.

 

Kur tiek glabāti Jūsu personas dati?

Kiwa apstrādā Jūsu personas datus trijos galvenajos veidos: uz vietas mūsu datu centrā, tiešsaistē ar lieliem pakalpojumu sniedzējiem un konkrētiem produktiem un pakalpojumiem izmantojot trešo personu programmas (datu mākonis). Kiwa ir stingra drošības politika, kura nodrošina Jūsu personas datu drošību. Izvēloties tiešsaistes pakalpojumu sniedzējus, mēs izvēlamies vadošos nozares līderus vai citas puses, kuras darbojas saskaņā ar ES likumiem un kuriem ir plaši drošības un privātuma pasākumi.

Datu glabāšanas laiks ir atkarīgs no procesa, kuram tie ir vajadzīgi. Jūsu personas dati ir vajadzīgi daudzu mūsu produktu un pakalpojumu procesu izpildei, tādēļ tie tiks glabāti līdz šo procesu beigām. Citos gadījumos Jūsu personas dati tiks izdzēsti bez nepamatotas kavēšanās, tiklīdz tie beigs kalpot paredzētajam mērķim (izņemot gadījumus, kuriem likums paredz noteiktu obligāto uzglabāšanas periodu).

 

Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

Parasti Kiwa nenodod personas datus citām kompānijām, kuras to savāc un izmanto sava biznesa nolūkos. Ja tas ir vajadzīgs, lai Kiwa varētu Jums sniegt produktus un pakalpojumus, mēs varam sniegt datus par Jums trešām personām. Mēs varam nodot Jūsu personas datus personām, kuras ir saistītas ar mūsu produktiem un pakalpojumiem. Sensitīvi personas dati parasti netiek nevienam nodoti, izņemot likumā paredzētos gadījumos vai ārkārtas gadījumos, kad informācijas apmaiņa vislabāk kalpos Jūsu būtiskām interesēm.

 

Kas var piekļūt Jūsu datiem?

Kiwa limitē savu darbinieku piekļuvi klientu datiem pēc “nepieciešamības/tiesības zināt” principa un gaida tādu pašu piekļuves limitēšanu no trešām pusēm. Tas nozīmē, ka Jūsu datus ir atļauts apstrādāt tikai tām personām, kurām tas ir faktiski nepieciešams darba izpildei, un kuram mēs varam uzticēties. Šis limits attiecas arī uz mūsu piegādātajiem un trešām personām, ar kuram mēs strādājam.

 

Jūsu individuālās tiesības

 

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) sniedz Jums noteiktas tiesības. Šīs individuālās tiesības ir noteiktas GDPR un Kiwa tās ieveros. Šīs tiesības iekļauj tiesības tikt informētam, kur tiek apkopoti dati, piekļuves tiesības un datu labošanas tiesības (gadījumos, kad dati nav precīzi). Īpašos, GDRP aprakstītos apstākļos, Jūs varat pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu vai ierobežot to apstrādi. Turklāt Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi vai automātisko lēmumu pieņemšanu un profilēšanu. Papildus šīm tiesībām Jums ir tiesības iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības iestādei.

 

Par šo privātuma paziņojumu

Šī Kiwa privātuma paziņojuma versija tika izveidota 2018. gada februārī.

Privātuma paziņojums tiks atjaunināts, ja privātuma politika tiks mainīta. Ja privātuma paziņojumam tiks veiktas būtiskas izmaiņas vai Kiwa mainīs savu privātuma politiku, mēs informēsim Jūs caur mūsu mājas lapu vai tieši, caur elektronisku paziņojumu.

Ja šis privātuma paziņojums atšķiras no jebkāda starp klientu un Kiwa noslēgtā līguma vai līgumu nosacījumiem, prioritāte tiks dota tā līguma vai līgumu nosacījumiem.

Dažām Kiwa vienībām var tikt piemērots konkrētāks privātuma paziņojums. Tas tiks Jums sniegts personas datu apstrādes gadījumā.

 

Vai Jums ir jautājumi par Jūsu privātumu strādājot ar Kiwa?

Ja jums ir jautājumi par mūsu privātuma politiku, lūdzu sazināties ar mūsu Korporatīvās informācijas drošības biroju pa e -pastu security@kiwa.com.