7 decembris 2023

Kiwa Latvia - radām uzticamību, virzām progresu!

Marina Lupāne, AS "Inspecta Latvia" Pakalpojumu attīstības vadītāja un vadošā eksperte, veic industriālo objektu atbilstības novērtēšanu. Marinai darbā nepieciešamas gan teorētiskās zināšanas, gan nepieciešamību apsekot objektus un novērtēt tehnisko stāvokli to atrašanās vietās.

Būt ekspertam nozīmē regulāri saskarties ar jauniem izaicinājumiem, tādēļ Kiwa nodrošina atbalstošu vidi un rūpējas par darbinieku kvalifikācijas celšanu.

Marina stāsta: “Darbs uzņēmumā ir aizraujošs un dinamisks, bet vienlaikus sniedz plašas izaugsmes iespējas. Kiwa sniedz iespēju pastāvīgi paaugstināt kvalifikāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs.”

 

Uzzini vairāk, noskatoties video: