Kā Kiwa var Jums palīdzēt

Kvalitāte, uzticamība un atbilstība standartiem

Mūsu sertifikāti un atskaites dod uzticamus, objektīvus un starptautiski atzītus pierādījumus tam, ka Jūs ievērojat visus kvalitātes standartus. Turklāt tie dod Jūsu organizācijai ilgstošu kvalitātes stimulu. Sertifikācija var uzlabot uzticību Jūsu kompānijai, parādot, ka Jūsu produkts, pakalpojums, pārvaldības sistēma vai darbinieki atbilst klientu vajadzībām. Dažos gadījumos sertifikāciju pieprasa normatīvie akti vai līgumsaistības. Mēs varam jums palīdzēt padarīt Jūsu uzņēmuma kvalitātes vērtības redzamas pasaulei, un atbalstīt Jūsu tieksmi pozitīvi ietekmēt Jūsu nozares tirgu. Valsts iestādes atzīst Kiwa sertifikātus un atskaites kā uzticamus pierādījumus atbilstībai normatīvajiem aktiem.

Vairāk kā tikai sertifikācija

Pēc Jūsu pieprasījuma Kiwa sadarbībā ar neatkarīgiem ekspertiem var veikt arī inspekcijas un pētījumus riska pārvaldības, vides aizsardzības, darba vides un drošības jautājumu jomās. Mūsu likumu, normatīvu un tehnoloģiju zināšanas nodrošinās Jūsu kompānijas objektīvu novērtējumu, kurš pārsniegs gan jūsu cerības, gan arī piemērojamo standartu prasības.
Varat būt pārliecināts, ka ar mūsu palīdzību jūsu organizācija būs gatava nākotnei.

 • Produktu sertificēšana

  Reglamentētajā sfērā izstrādājumus drīkst ievietot tirgū tikai pēc to atbilstības apliecināšanas. Produktu novērtēšanu drīkst veikt akreditēta un paziņota (notificēta) institūcija.

 • Sistēmu sertificēšana

  Sertificēta vadības sistēma ir instruments, kurš palīdz nepārtraukti uzlabot uzņēmuma darbību un attaisnot klientu vēlmes par piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

 • Personu sertificēšana

  Mēs, kā neatkarīga trešās puses institūcija, veicam personu sertifikāciju, sniedzot objektīvu un neatkarīgu speciālistu prasmju novērtējumu.

 • Siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas verifikācija

  Uzņēmumiem (operatoriem), kuri ir saņēmuši Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju katru gadu ir jāiesniedz ikgadējais pārskats par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju.

 • Papildus informācija