Ar Eiropas Komisijas lēmumu mēs eam apstiprināta kā paziņotā (notificētā) institūcija un esam tiesīgi izsniegt atbilstības apliecinājumus CE marķējumam attiecībā uz pārvietojamām spiediena iekārtām, liftiem un liftu drošības sastāvdaļām, dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū un saskaņotiem būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumiem.

Kopā ar mūsu sertificēšanas ekspertiem jūs varat uzlabot sava uzņēmuma konkurētspēju.

Būvizstrādājumu sertificēšana
Spiedieniekārtu sertificēšana
Degvielas sertificēšana
Rezervuāru sertificēšana
Metālisko materiālu metināšanas procedūru apstiprināšana