16 aprīlis 2024

Eksperta viedoklis

bilde2.jpg

Korozija ir viena no lielākajām problēmām industrijām, iekārtām, būvēm, kuras balstās uz daudzu cauruļvadu tīkliem. Ja cauruļvadu tīkli netiek sistemātiski pārbaudīti un kontrolēti, korozija var samazināt cauruļu sieniņu biezumu, kas var samazināt to izturību. Tas var novest pie produkta zudumiem, sistēmas/ iekārtas bojājumiem, vides piesārņojuma, eksplozijām un apdraudēt apkārtējo cilvēku veselību un pat dzīvību.

Nesagraujošā testēšana ar digitālo radiogrāfiju ļauj inspektoram veikt skaidru, drošu, negraujošu cauruļvada iekšpuses novērtējumu.

Rentgena stariem penetrējot cauruļvadu, ar digitālās radiogrāfijas palīdzību, mēs varam noteikt un izmērīt cauruļvada sieniņas biezumu, un laicīgi konstatēt korozijas bojājumus.

Savlaicīga korozijas atklāšana var palīdzēt izvairīties no dārgiem, apjomīgiem remontiem un ar to saistītajām izmaksām, kā, piemēram, procesu ārkārtas apturēšana un noplūžu likvidēšana.

Digitālās radiogrāfijas pielietojums ir ar plašu spektru un pielietojams dažādu nepilnību noteikšanai, kā:

  • vienmērīgi izplatītu koroziju;
  • erozijas koroziju;
  • plūsmas radītu koroziju, nodilumu;
  • koroziju zem caurules izolācijas (nav nepieciešams noņemt izolāciju);
  • koroziju zem cauruļu atbalstiem;
  • metinājumu koroziju, kā arī metinājumu nepilnības;
  • cauruļvadu blokādēs;
  • vārstu darbības nepilnības u.c.

 

Plašākas informācijas saņemšanai, lūdzam sazināties:

Edgars Rensbergs, Nesagraujošās testēšanas laboratorijas vadītājs
Tālr.: 29458266
E-pasts: edgars.rensbergs@kiwa.com