12 janvāris 2022

EPD | Environmental Product Declaration in Latvia / Produkta vides deklarācija Latvijā

Produkta vides deklarācija jeb EPD ir III tipa vides deklarācija, kuras regulējums ir noteikts standartos ISO 14025 un EN 15804, kā arī citos saistošos PCR noteikumos (Product Category Rules). Tās pamatā ir dzīves cikla novērtējums (Life Cycle Assessment jeb LCA). EPD ir caurspīdīgs, objektīvs uzņēmuma paziņojums, kurā tiek sniegta informācija, no kā ražots produkts un kā tas ietekmē vidi visā tā dzīves ciklā. EPD dokuments ir efektīvs rīks komunikācijā ne tikai B2B klientiem, bet arī patērētājiem un plašākai sabiedrībai. Ņemot vērā pieaugošo izpratni par rūpniecības nozaru ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām, EPD izmantošana strauji pieaug. Kā rezultātā paredzams, ka nākotnē EPD var kļūt par obligātu prasību.

Kiwa Inspecta Latvia ar lepnumu paziņo, ka EPD izstrādes process tiek realizēts sadarbībā ar Kiwa Deutschland GmbH speciālistiem, kuri ir vieni no konkurētspējīgākajiem un pieredzējušākajiem Būvizstrādājumu ekoloģiskās bilances vērtēšanas ekspertiem Centrāleiropā.

Vairāk informācijas “šeit