Sekmīgi izpildot sertificēšanas procesā izvirzītās prasības, sertificētā persona iegūt starptautiski atzītu kvalifikācijas sertifikātu.

Mēs esam akreditēta Personu sertificēšanas institūcija, kuru ir akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK), un mēs piedāvājam neatkarīgu un kompetentu atbilstības novērtēšanu.

Kopā ar mūsu sertificēšanas ekspertiem Jūs varat uzlabot sava uzņēmuma konkurētspēju.

Personu sertificēšanas pakalpojumi

 • Zāģmateriālu šķirotāju sertificēšana. Kiwa Inspecta kā viens no vadošajiem uzņēmumiem atbilstības novērtēšanas jomā, piedāvā pēc stiprības šķirotu konstrukciju kokmateriālu ar taisnstūra šķērsgriezumu šķirotāju sertifikāciju nereglamentētajā sfērā.
  Parādīt
 • Elektrotehniskā personāla sertificēšana. Elektrotehniskajam personālam ir jāpārzina elektrodrošības jautājumi, kā arī Latvijas Republikas normatīvie akti, kas reglamentē drošu darbu elektroietaisēs, bet, ne katram uzņēmumam ir iespēja patstāvīgi veikt personāla atbilstības novērtēšanu atbilstoši normatīvajos aktos notei
  Parādīt
 • Metinātāju sertificēšana. Viens no jebkādu metinātu paaugstinātas drošības izstrādājumu ražošanas priekšnoteikumiem ir atbilstoši konkrētā izstrādājuma vajadzībām sertificētu metinātāju izmantošana. Metinātāju sertifikācija ir process, kura laikā atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām tiek konstatēts, vai m
  Parādīt
 • Lodētāju un lodēšanas operatoru sertifikācija. Kiwa piedāvā lodētāju un lodēšanas operatoru sertifikāciju reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām.
  Parādīt
 • Nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertificēšana Kiwa piedāvā nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertifikāciju, atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām. Sertificēšanas procedūru var iziet jebkura persona, neatkarīgi no darba un dzīves vietas, ja vien personas zināšanu līmenis atbilst minimāla
  Parādīt