Sekmīgi izpildot sertificēšanas procesā izvirzītās prasības, sertificētā persona iegūt starptautiski atzītu kvalifikācijas sertifikātu.

Mēs esam akreditēta Personu sertificēšanas institūcija, kuru ir akreditējis Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs (LATAK), un mēs piedāvājam neatkarīgu un kompetentu atbilstības novērtēšanu.

Kopā ar mūsu sertificēšanas ekspertiem Jūs varat uzlabot sava uzņēmuma konkurētspēju.

Metinātāju sertificēšana
Nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertificēšana
Lodētāju sertificēšana
Zāģmateriālu šķirotāju sertificēšana
Elektrotehniskā personāla sertificēšana