Nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertificēšana

Kiwa piedāvā nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertifikāciju, atbilstoši saistošo starptautisko standartu prasībām.

Sertificēšanas procedūru var iziet jebkura persona, neatkarīgi no darba un dzīves vietas, ja vien personas zināšanu līmenis atbilst minimālajām standartā EN ISO 9712 noteiktajām NDT speciālistu apmācībām un praktiskajai pieredzei noteiktajām prasībām, un persona var uzrādīt dokumentus, kas apliecina nepieciešamo zināšanu līmeni. 

Nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertificēšana
Nākamās apmācības : Apmācības vēl nav ieplānotas
Sazinies ar mums
Certification
AS Inspecta Latvia

The service was successfully added to your shopping cart

Nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertificēšana

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart