Mēs esam Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta sertifikācijas iestāde – piedāvājam neatkarīgu un kompetentu atbilstības novērtēšanu. Vadības sistēmu atbilstības novērtēšanas procedūrās mēs iesaistām kompetentus attiecīgās nozares tehniskos ekspertus un kvalitātes sistēmu auditorus.

Kopā ar mūsu sertificēšanas ekspertiem jūs varat uzlabot sava uzņēmuma konkurētspēju.

Sistēmu sertificēšanas pakalpojumi