Mēs esam Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta sertifikācijas iestāde – piedāvājam neatkarīgu un kompetentu atbilstības novērtēšanu. Vadības sistēmu atbilstības novērtēšanas procedūrās mēs iesaistām kompetentus attiecīgās nozares tehniskos ekspertus un kvalitātes sistēmu auditorus.

Sistēmu sertificēšanas nodaļa darbojas, ievērojot standarta LVS EN ISO/IEC 17021-1 prasības. Kiwa Inspecta Sistēmu sertificēšanas nodaļa ir akreditēta Latvijas Nacionālajā Akreditācijas birojā (LATAK) ar numuru LATAK-S2-307.

Kopā ar mūsu sertificēšanas ekspertiem jūs varat uzlabot sava uzņēmuma konkurētspēju.

Sistēmu sertificēšanas pakalpojumi