Mēs esam Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) akreditēta sertifikācijas iestāde – piedāvājam neatkarīgu un kompetentu atbilstības novērtēšanu. Vadības sistēmu atbilstības novērtēšanas procedūrās mēs iesaistām kompetentus attiecīgās nozares tehniskos ekspertus un kvalitātes sistēmu auditorus.

Kopā ar mūsu sertificēšanas ekspertiem jūs varat uzlabot sava uzņēmuma konkurētspēju.

ISO 9001 Kvalitātes pārvaldības sistēmas
ISO 14001 Vides pārvaldības sistēmas
OHSAS 18001 Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas
ISO 50001 Energopārvaldības sistēmas
Metināšanas ražotnes sertificēšana atbilstoši standarta ISO 3834 prasībām