Mēs esam akreditēts SEG verificētājs, kurš pēc uzņēmuma pieprasījuma pārbauda, vai pārskats nesatur nepilnīgu, kļūdainu vai nepatiesu informāciju par iekārtu darbību un emisiju.

Siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas verfikācija