Mēs esam akreditēts SEG verificētājs, kurš pēc uzņēmuma pieprasījuma pārbauda, vai pārskats nesatur nepilnīgu, kļūdainu vai nepatiesu informāciju par iekārtu darbību un emisiju.

Siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas verifikācijas pakalpojumi

  • Siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas verfikācija. Uzņēmumiem (operatoriem), kuri ir saņēmuši Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju katru gadu ir jāiesniedz ikgadējais pārskats par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju.Lai nodrošinātu pārskatā iekļautās informācijas patiesumu, pirms pārskata iesniegšanas reģionālajai vide
    Parādīt