Spiedieniekārtu operators

Apmācību "Spiedieniekārtu un to kompleksu operators" mērķis ir apmācīt spiedieniekārtu un to kompleksu apkalpojošo personālu (operatorus) par spiedieniekārtu un to kompleksu lietošanas apstākļiem.

Spiedieniekārtu operators
Nākamās apmācības : Apmācības vēl nav ieplānotas
Sazinies ar mums
Inspecta Academy
AS Inspecta Latvia

The service was successfully added to your shopping cart

Spiedieniekārtu operators

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart