Dzīvnieku barība

Dzīvnieku barībai un tās sastāvdaļām ir galvenā loma pārtikas drošībā, ko ražo no mājlopiem, kuri nonāk barības ķēdē. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai dzīvnieku barība jau no paša sākuma būtu droša un atbilstu noteikumiem, kā arī būtu barojoša dzīvniekam.

Mūsu pakalpojumi dzīvnieku labturības jomā

Kad patērētāji arvien vairāk apzinās barības nekaitīguma nozīmi, piegādātāji izdara arvien lielāku spiedienu no saviem klientiem, lai iegūtu barību no izsekojamiem un drošiem avotiem.

Kiwa sertificē vairākas barības nodrošināšanas shēmas starptautiski, piemēram, FEMAS un FAMI-QS, sekojot barības ķēdei no izejvielām līdz gatavai dzīvnieku barībai.