Pārtikas drošība un nekaitīgums

Pārtikas drošība un nekaitīgums attiecas uz pārtikas sagatavošanu, apstrādi, izplatīšanu un uzglabāšanu saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem un praksi.

Efektīvas pārtikas kontroles sistēmas aizsargā patērētājus un nodrošina, ka pārtikas apritē iesaistītie ražotāji un piegādātāji pilda savas saistības.

Pārtikas drošība un nekaitīgums

Globālās tendences, piemēram, klimata pārmaiņas, urbanizācija un mainīgā demogrāfija, rada jaunas prasības visiem pārtikas aprites posmiem. Šo problēmu pārvaldība ir būtiska, lai nodrošinātu, ka piegādātāji un ražotāji nodrošina pārtikas drošību un pārtikas nekaitīgumu.

Kiwa ir viens no vadošajiem akreditētajiem pārtikas produktu sertificētājiem pasaulē. Mēs piedāvājam pakalpojumus izstrādē, ieviešanā, revīzijā un uzraudzībā, kas nodrošina drošību un pārliecību visā starptautiskajā pārtikas piegādes ķēdē.

Kiwa nodrošina sertificēšanas pakalpojumus visā pasaulē, ieskaitot BRCGS - vadošo globālo standartu, kuru atzīst tūkstošiem klientu visā pasaulē.