Dzīvnieku labturība

Veicot profesionālu dzīvnieku audzēšanu vai tirdzniecību, jums jāievēro noteikumi, lai nodrošinātu dzīvnieku labturību un veselību.

Noteikumi attiecas, piemēram, uz dzīvnieku turēšanu, kopšanu, audzēšanu un nošķiršanu.

Mūsu pakalpojumi dzīvnieku labturības jomā

Kiwa ir daudzu gadu pieredze kvalitātes sistēmu izveidē, auditēšanā un uzņēmumu sertificēšanā dzīvnieku labturības jomā visā pasaulē.

Ne tikai primārajā sektorā, bet arī lopkautuvēs, gaļas pārstrādē, mazumtirdzniecībā utt. Mēs esam Jums uzticams partneris dzīvnieku labturības jomā.