Zivis

Patērētāji kļūst aizvien prasīgāki pret ilgtspēju zivju un gliemeņu nozvejā. Lai visā pasaulē novērstu pārmērīgu nozveju, tiek piemēroti valdību pieņemtie noteikumi, lai nodrošinātu veselīgus zivju krājumus un dzīvībai nepieciešamo ekosistēmu. Tieši tāpēc uzņēmumiem, kuri veic savvaļas zivju nozveju, kā arī uzņēmumiem, kuri apstrādā, tirgo vai pārdod zivis, ir jāievēro daudz svarīgu nosacījumu un jādomā par attīstību.

Mūsu pakalpojumi zivsaimniecībā

Jūras Uzraudzības Padomes uzraudzības ķēde (MSC Chain of Custody), Izsekojamības sertifikācija (Traceability Certification) ir visā pasaulē atzīta zivju un vēžveidīgo vides sertifikācija, kuras pamatā ir zinātniskas prasības ilgtspējīgai zvejai.

Akvakultūras Pārvaldības padomes (ASC) Uzraudzības ķēdes sertifikāts attiecas uz atbildīgi audzētu jūras produktu ražošanu.

Kiwa, veic lielu un mazu uzņēmumu sertifikāciju Eiropā, atbilstoši Jūras Uzraudzības Padomes uzraudzības ķēdes (MSC Chain of Custody) standartam, kā arī izsniedz Akvakultūras Pārvaldības padomes (ASC) Uzraudzības ķēdes sertifikātus.

Tādā veidā mēs palīdzam uzņēmumiem veidot uzticamību un dot ieguldījumu ilgtspējīgā zvejniecībā un labvēlīgas vides radīšanā nākamajām paaudzēm.