Tiem konta turētājiem, kuru ražošanas vienības izmantotais enerģijas avots nav atjaunojamie energoresursi ir jāiesniedz AST augstas efektivitātes koģenerācijas deklarācija (Domēna protokola 4.pielikums). Saskaņā ar AST izstrādāto izcelsmes apliecinājumu reģistra Domēna protokolu abas minētās deklarācijas ir jāiesniedz par katru kalendāro mēnesi, taču informāciju ir iespējams iesniegt vienā deklarācijā (datiem jābūt ar mēneša granularitāti) par vairākiem mēnešiem. Tāpat šīm deklarācijām jābūt neatkarīga akreditēta auditora apstiprinātām.

 

Augstas efektivitātes koģenerācijas deklarāciju (4. pielikumu) ir iespējams sagatavot CHP-GO algoritma online versijā, kas Latvijas tirgus dalībniekiem pieejama tīmkekļa vietnē: https://chp-go.tso.lv/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F.

Ja ir jautājumi par aprēķinu algoritma izmantošanu, lūdzam sazināties ar šī aprēķina rīka izdevējiestādi AS “Augstsprieduma tīkls”, izmantojot e-pastu: go@ast.lv.

 

Gadījumā, ja nepieciešams izdot Izcelsmes apliecinājumus par saražoto elektroenerģiju no Ražošanas vienības ar vairākām iespējamiem enerģijas avotiem, Konta turētājam pirms Izcelsmes apliecinājumu izdošanas jāiesniedz neatkarīga auditora apstiprināta jaukto enerģijas avotu Ražošanas vienības deklarācija.

 

Pirmās deklarācijas par periodu līdz 2021. gada 31.maijam ir jāiesniedz līdz 30.06.2021.

 

AS “Inspecta Latvia” Inspicēšanas institūcija ir akreditēta sniegt šādus pakalpojumus:

Gada pārskatu Inspicēšana atbilstoši

 

Aktuālas saites:

AST informācija: Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumi| AST

Domēna protokols: AIB-2020-DPLV- Domain Protocol_LV_ED.1.1.pdf (ast.lv)

"Association of Issuing Bodies" (AIB): Home | AIB (aib-net.org)

AS “Inspecta Latvia” akreditācijas apliecība: LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS (latak.gov.lv)

Ekonomikas ministrijas informācija: Izcelsmes apliecinājumi | Ekonomikas ministrija (em.gov.lv)