Pakalpojumu pārskats

 • Šarpi triecientests ir standartizēts tests, kas nosaka materiāla absorbēto enerģijas daudzumu tā sabrukšanas laikā. Ar testa palīdzību ir iespējams noteikt metālu, polimēru un kompozītmateriālu mehāniskās un fizikālās īpašības. Šis tests tiek izmantots, lai pētītu dažādu materiālu elastības-trausluma pāreju, kas ir atkarīga no temperatūras izmaiņām.
  Parādīt
 • Lieces testā materiāls tiek pakļauts plastiskai lieces deformācijai, nemainot pieliktās slodzes virzienu, līdz tiek sasniegts noteikts izliekuma leņķis.  Lieces tests dod ieskatu par materiāla elastības moduli un materiāla saliekšanas spēku. Pēc parauga saliekšanas, tiek pārbaudīta plaisu un citu defektu esamība uz tā ārējās virsmas.
  Parādīt
 • Makroskopiskā un mikroskopiskā pārbaude tiek izmantota, lai atklātu makroskopiskas un mikroskopiskas iezīmes, kas parasti atklājas, pētot materiālu šķērsgriezumā. Pārbaudes laikā, pirms un pēc parauga kodināšanas, tiek apskatīta sagatavota parauga virsma vizuāli, un/vai izmantojot optiskās ierīces.
  Parādīt
 • Metāla sakausējumu sastāva noteikšana tiek veikta izmantojot optiskās emisijas analizatoru. Optiskās emisijas metode ir metode, ar kuras palīdzību iespējams noteikt metāla ķīmisko sastāvu. Optiskās emisijas spektroskops identificē metālus uztverot un analizējot elektromagnētiskā starojuma spektru, kas raksturo katra konkrētā ķīmiskā elementa klātbūtni un daudzumu testējamajā paraugā.
  Parādīt
 • Stiepes testā materiālam tiek pielikts konstants spēks pa garenvirziena asi, kas to deformē līdz brīdim, kad notiek materiāla sagrūšana. Stiepes tests tiek izmantots, lai noteiktu materiālu stiprības un plastiskās īpašības. Sagraujošā testēšana tiek veikta ar modernu, metroloģiski pārbaudītu, Latvijā visjaudīgāko testēšanas iekārtu. Tā ļauj veikt izstrādājumu testēšanu pilnā profilā ar šķērsgriezuma laukumu līdz 1400 mm2 (~Ø 42mm) un maksimālo spēku uz stiepi līdz 1000 kN (~100 tonnas).
  Parādīt
 • Cietība ir materiāla īpašība, kas tam ļauj pretoties elastīgajai deformācijai, kas parasti tiek izraisīta ar iespiešanos.  Brineļa cietības testā cietības vērtības tiek aprēķinātas, iespiežot testējamajā materiālā cietmetāla lodīti, kurai tiek pielikts noteikts, konstants spēks. Atšķirībā no citām cietības testēšanas metodēm, Brineļa bumba rada dziļākus un platākus iespiedumus, tādēļ tests sniedz vidējās cietības vērtības par plašāku testējamā materiāla apgabalu. Brineļa metode daudz precīzāk atspoguļo cietību ņemot vērā dažādās materiāla graudu struktūras un jebkādas materiāla neviendabības.
  Parādīt
 • Sagraujošā testēšana laušanas tests DT Destructive testing
  Parādīt