Ieguvumi, ko sniedz cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju inspicēšana

  • Avāriju un nelaimes gadījumu riska samazināšana,
  • Neplānotu dīkstāvju novēršana,
  • Informācija, kas nepieciešama pacēlāja uzturēšanas un tālāko investīciju plānošanai,
  • Precīza informācija par tehnisko stāvokli pacēlāja pirkšanas, pārdošanas vai apdrošināšanas gadījumā,
  • Pārliecība, ka pacēlājs neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, un tā dokumentācija atbilst normatīvo aktu prasībām.


Tehniskās pārbaudes mērķis ir pārliecināties par to, ka cilvēku pacēlājs spēj pildīt paredzētās funkcijas, atbilst visām drošības prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību un veselību.

Pacēlāja tehnisko pārbaudi drīkst veikt tikai neatkarīgas un pilnvarotas inspicēšanas institūcijas darbinieks.

Izšķir šādas obligātās pārbaudes:

  • Pirmreizējā tehniskā pārbaude,
  • Kārtējā tehniskā pārbaude (ne retāk kā reizi gadā),
  • Ārpuskārtas tehniskā pārbaude (normatīvajā aktā minētos speciālos gadījumos).