Izsniegtā dokumentācija sniegs informāciju par:

  • enerģijas patēriņa un enerģijas zudumu sadalījumu ēkā
  • ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām
  • sertifikācijas laikā tiek identificēti konkrēti defekti vai problemātiskās lietas.
  • ieteikumiem ēkas un inženiertehnisko sistēmu energoefektivitātes uzlabošanai.
  • energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu vienkāršo atmaksāšanās laiku.

Lai varētu sagatavot ēkas energosertifikātu, pasūtītāja rīcībā ir jābūt šādiem dokumentiem:

  • Ēkas kadastrālās uzmērīšanas (inventarizācijas) lieta
  • Dati par ēkas siltumenerģijas (kurināmā), karstā ūdens un koplietošanas elektroenerģijas patēriņiem par pēdējiem 5 gadiem.

Faktiski nepieciešamo dokumentu saraksts tiek precizēts, pieņemot pasūtījumu.

Atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 11. panta prasībām Ēkas energosertifikācijas laikā KIWA specialisti var nodrošināt arī apkures katla, apkures sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes.

Energosertifikācijas laikā KIWA specialisti var Jums papildus veikt ēkas norobežojošo konstrukciju vai izbūvēto energosistēmu testēšanu ar infrasarkanā spektra kameru, jeb termogrāfiju.