Ieguvumi, ko sniedz sprādzienbīstamas vides novērtēšana

  • Objektu un iekārtu patiesā tehniskā stāvokļa novērtējums,
  • Bīstamo zonu apzināšana uzņēmumā,
  • Vērtējums ar grafiski attēlotu zonējumu katrai potenciāli bīstamajai darba vietai,
  • Novērtēta izvēlētā aprīkojuma atbilstība likumdošanas prasībām,
  • Neatkarīgs ekspertu slēdziens par sprādzienbīstamās vides atbilstību normatīvo dokumentu prasībām,
  • Iespēja izvērtēt esošo bīstamību un izvēlēties nepieciešamos aizsardzības pasākumus, lai novērstu vai mazinātu sprādzienbīstamības risku,
  • Iespēja ietaupīt finansu resursus uzstādot atbilstošas iekārtas, aprīkojumu un aizsargsistēmas tikai nepieciešamajās darbvietās.

Sprādzienbīstamas darbvietas iedala zonās, pamatojoties uz sprādzienbīstamas vides rašanās biežumu un pastāvēšanas ilgumu.

Aizsardzība pret sprādzienbīstamas vides radīto risku ir īpaši svarīga, jo sprādzieni, radot nekontrolējamas liesmas, kaitīgās vielas, spiediena efektu un skābekļa trūkumu gaisā apdraud cilvēku veselību un dzīvību.

Pēkšņas aizdegšanās un/vai sprādziena gadījumā, cilvēki var tikt pakļauti dzīvībai bīstamas temperatūras, sprādziena viļņa un degšanas procesā radušos ķīmisko vielu iedarbībai, kas var izraisīt smagus miesas bojājumus, akūtu saindēšanos vai pat nāvi. Sprādzieni rada arī finansiālus zaudējumus, kuru apjoms ir tieši atkarīgs no to lieluma.

Savlaicīgi novērtējot sprādzienbīstamas vides riskus ir iespēja samazināt sprādziena risku jūsu uzņēmumā, kā arī novērst iespējamo kaitējumu gan apkārtējai videi, gan draudus cilvēku veselībai un dzīvībai.