Ieguvumi, ko sniedz uzņēmumu energoaudits

Pasūtītājs saņem akreditētas institūcijas izsniegtu ziņojumu par uzņēmuma enerģijas bilanci, kur aprakstīta esošā situācija. Ziņojumā norāda energoefektivitātes pasākumus un atbilstoši aprēķinātos enerģijas ietaupījumus, kā rezultātā var tikt samazinātas ražošanas izmaksas un uzlabota uzņēmuma konkurētspēja.

Atbilstoši Energoefektivitātes likuma un MK noteikumu Nr. 487 “Uzņēmumu energoaudita noteikumi” prasībām, Ekonomikas ministrijas mājas lapā ir publicēts lielo uzņēmumu un lielo elektroenerģijas patērētāju saraksts, uz kuriem attiecināmas uzņēmumu energoaudita prasības.

Atbilstoši Energoefektivitātes likuma prasībām lielie uzņēmumi un lielie elektroenerģijas patērētāji energoauditu veic reizi četros gados.

Veicot uzņēmumu energoauditu Kiwa, Jūs iegūstat sadarbības iespēju ar starptautiski atzītu uzņēmumu, kurš pārstāvēts visā pasaulē. 

Kvalificēti un zinoši auditori, enerģētikas nozares inženieri, sertificēti ēku energoauditori, sniegs profesionālu vērtējumu un ieteikumus, kas vispiemērotākie tieši Jūsu uzņēmumam.


Kas jādara pasūtītājam

  • Laicīgi jāsagatavo pamatinformācija un dokumentācija par auditējamo objektu
  • Jādeleģē pārstāvi, kurš pārzina uzņēmuma tehnoloģiskos procesus, un  piedalīsies rūpnieciskā energoaudita veikšanā
  • Jānodrošina iekļūšana ēkās, piekļuve tehniskajām sistēmām

KIWA Inspecta speciālisti spēj nodrošināt kvalitatīvu dokumentu izstrādi un konsultatīvu atbalstu pēc dokumentācijas izsniegšanas. Visbiežāk klienti interesējas arī par tādiem pakalpojumiem kā: