Ieguvumi, ko sniedz personu sertifikācija pēc stiprības šķirotu konstrukciju kokmateriālu ar taisnstūra šķērsgriezumu šķirotāju kvalifikācijas sertifikāts

 • Uzņēmums iegūts neatkarīgu un objektīvu novērtējumu par zāģmateriālu šķirotāju teorētiskajām un praktiskajām zināšanām;
 • Uzņēmumam/ darba devējam – paaugstināta konkurētspēja un izgatavotās produkcijas kvalitātes garants;
 • Pretendentiem – individuālo zināšanu un prasmju apliecinājums, kas nodrošina augstāku atalgojumu un piedāvā labākas iespējas darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs;
 • Starptautiski atzīta un atpazīstama atbilstības vērtētāja izsniegts kvalifikācijas sertifikāts;
 • Iespēja eksāmenu kārtot gan konkrētā ražotnē, gan sertificēšanas institūcijas nodrošinātajās telpās.

Personu sertifikācijas eksāmena laikā, atbilstoši procedūrām, notiek pretendentu teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude. 

Sertifikācijas process ietver:

 • nepieciešamās informācijas apkopošanu sertifikācijas eksāmena sagatavošanai;
 • teorētisko zināšanu pārbaudi;
 • praktisko zināšanu pārbaudi;
 • eksāmena rezultātu izvērtēšanu un kvalifikācijas sertifikāta piešķiršanu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • personu apliecinoša dokumenta kopija;
 • apliecinājums par apgūtu teorētisko un praktisko apmācību, atbilstoši standartu INSTA 142 vai BS 4978 prasībām 
 • vidējās speciālās vai augstākās izglītības apliecinošu dokumentu atbilstošajā sfērā un/ vai darba devēja apliecinājumu par darba pieredzi (zāģmateriālu šķirošana, atbilstoši standartu INSTA 142 un BS 4978 prasībām).