Ārējās zibensaizsardzības sistēmas galvenais uzdevums ir aizsardzība no tiešiem zibens spērieniem, droši novadot zibensstrāvu zemē. Izmantojot pareizi uzstādītu zibenaizsardzības sistēmu, tiek maksimāli samazināti ēkas sabrukšanas vai ugunsgrēka riski, kuri ir saistīti ar tiešiem zibens spērieniem.

Būvju zibensaizsardzības sistēmas inspicēšana (vizuālā pārbaude, elektrisko mērījumu veikšana) samazina nelaimes gadījumu riskus un nodrošina zibensaizsardzības sistēmas drošu darbību pērkona negaisa laikā, kas nodrošina būves un tajā esošo cilvēku drošību.

Mēs sniedzam neatkarīgu novērtējumu zibensaizsardzības sistēmas atbilstībai normatīvo aktu prasībām.