13 februari 2020

BRL5022 ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 13 februari 2020 is de BRL5022 ter kritiek gepubliceerd.

BRL5022 bevat de eisen voor de engineering van bouwwerken in de woning- en utiliteitsbouw door de coördinerend constructeur.

Deze beoordelingsrichtlijn borgt de kwaliteit van de engineering door aandacht en eisen aan onder andere:  

  • een complete engineeringsopdracht
  • ingangscontroles overdrachtsdocumenten
  • interne controles eigen engineering
  • controle deelconstructeurs
  • bewaken samenhang draagconstructie
  • kwalificatie opstellers/toetsers (o.a. register-systematiek)
  • toezicht door coördinerend constructeur

Om aan te sluiten op de actuele ontwikkelingen is er afstemming geweest met het Kennisportaal Constructieve Veiligheid, is de recente reactie van 5 samenwerkende partijen op het rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid’ van de OVV  in acht genomen en is er in voorzien dat deze regeling kan worden ingezet binnen de instrumenten voor de Wet kwaliteitsborging Bouw.

Indienen van kritiek

Er geldt een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Evert Smit
evert.smit@kiwa.com
T +31 (0)88 998 4665

Downloads

BRL5022.pdf
Kritiektabel BRL5022.docx