5 oktober 2018

Focus jaarlijks ESTO congres op duurzaamheid en milieu

Begin september werd in Murcia (Spanje) het jaarlijkse European Synthetic Turf Organisation (ESTO) congres gehouden. ESTO is de Europese brancheorganisatie voor de kunstgras industrie en de belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van kunstgras in Europa. Kiwa ISA Sport heeft zitting in het bestuur en werd tijdens het congres vertegenwoordigd door Erik van Swinderen, manager Normen en Certificatie.

Tijdens deze editie van het ESTO congres, dit jaar voor het eerst onder voorzitterschap van Stefan Diderich die in juni dit jaar Nigel Fletcher opvolgde, lag de focus op duurzaamheid en milieu. Het programma bestond uit twee onderdelen: presentaties over actuele onderwerpen en vergaderingen van de verschillende werkgroepen. Wij zetten de hoogtepunten van de presentaties voor u op een rij:
• Katharina Wistel van de Fédération Internationale de Football Association (FIFA ) en Alastair Cox van de Féderation Internationale de Hockey (FIH) gaven beide een zeer boeiende presentatie over de visie van de internationale sportbonden op het thema duurzaamheid en milieu.
• Martijn Beekman van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM ) en hoofd Bureau REACH, de nationale uitvoeringsorganisatie van de REACH verordening, vertelde over het laatste onderzoeksrapport over Styreen Butadieën Rubber (SBR) instrooirubber en de aanbevelingen ten aanzien van de betreffende normering voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) in de Europese regelgeving.
• De presentatie van Madeleine Berg van FIDRA , een Schotse instelling die probeert specifieke milieukwesties aan te pakken die van invloed zijn op onze gemeenschap door een brede dialoog op nationaal en internationaal niveau aan te gaan, ging over microplastics in het milieu. Dit onderwerp zal in de toekomt ook voor kunstgras een belangrijke rol spelen.

Belangrijk nieuws dat tijdens het congres bekend werd gemaakt is dat ESTO een intensieve samenwerking zal aangaan met Synthetic Turf Council (STC), de Amerikaanse equivalent van ESTO.

Kiwa ISA Sport heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en daarom vinden wij het van groot belang om onze medewerking te verlenen aan ESTO. “Wij zetten graag onze kennis en expertise in om het doel van ESTO te ondersteunen”, aldus Erik van Swinderen.

Neem voor meer informatie over ESTO contact op met Erik.van.Swinderen@kiwa.com of kijk op: www.theesto.com